Digimessut 16.12.2016

Digimessut vol. 2 tulee! Tule sinäkin 16.12.2016 ja kuule ravisteleva puheenvuoro, tutustu hyviin digioppimisen käytäntöihin ja kokeile uusinta teknologiaa astumalla virtuaalitodellisuuteen! Paikkana viimekertaiseen tapaan InnoOmnia ja Henricus-ravintola, Kirkkokatu 16 A, Espoo.

Ilmoittaudu tästä.

Ohjelma

8.30-9.00 Aamukahvi (Henricus)

9.00-9.30 Henrietta Kekäläinen, MeHackit.fi: Teknologia ei riitä tulevaisuuden rakentamiseen

9.30-10.00 Paneelikeskustelu Henrietan esityksen pohjalta

10.15-11.30: Digimessut – tule katsomaan kokemaan ja keskustelemaan ja kysymään. Kokemuksia ja parhaita käytäntöjä Omniasta, Variasta ja Vantaan aikuisopistosta esitellään digimessuilla. Hulabaloo-tilassa kokeiltavana uusinta oppimisteknologiaa.

11.30-12: Mitä eväitä sait tulevaisuudelle? Loppukeskustelu ja Kahoot-visa [Lue koko sivu…]

Yksilöllisillä opintopoluilla joustavuutta opiskeluun

Oppimisen ohjauksen suunnittelun tulee lähteä opiskelijan oppimisen näkökulmasta. Oppimisympäristö ja ohjausmenetelmät valitaan siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin työelämävalmiuksien ja ammattiosaamisen kehittymistä kyseisessä tutkinnon osassa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kulkevat mukana kaikissa tutkinnon osissa. Opiskelijan erilaiset oppimistyylit, opiskeluvalmiudet, osaaminen ja valinnat vaikuttavat osaltaan siihen, millainen oppimispolku kullekin opiskelijalle soveltuu parhaiten.

[Lue koko sivu…]

Digialoittelija, some-ekspertti tai hankevirtuoosi? Katso ideoita täältä!

Diana Digialoittelija Sonja Some-ekspertti Hannu Hankevirtuoosi Käytä hetki tavoitteiden ja pedagogiikan pohdintaan Omnian oppimisen ohjauksen tuki (tämä sivusto) edu.fi/ammattipeda Hyvät käytännöt Anna tilaa opiskelijoiden henkilökohtaisille ratkaisuille ja hyödynnä niitä. Muista vertaisoppimisen ja vuorovaikutuksen merkitys syväoppimiselle. Mieti verkoston toimintakulttuuria ja sitä, keiden välillä ja millaista tietoa on tarkoitus rakentaa. Jaa, joukkoista, yhdistä kasvokkainen ja verkkoviestintä. Hyödynnä [Lue koko sivu…]

”Oppimismotivaatio kasvoi, kun lopetin perinteisen opettamisen”

Yksilöllisen oppimisen mallissa lähtökohtana on, että opiskelijat opiskelevat teorian joko itsenäisesti tai yhteisöllisesti. Vertaistuki ja opettajan opiskelijakohtainen tai pienryhmäopetus tukevat oppimista.
Matematiikan opettaja Heidi Leskinen kommentoi kokeilua: ”Tuollaista onnistumisen tunnetta ja tyytyväisyyttä en ihan heti muista kokeneeni kuin eilisten oppituntien jälkeen.”

[Lue koko sivu…]

Pedagoginen johtajuus on jaettua

Omnian toiminnan keskiössä on osaamisen kehittäminen. Koulutus ja kehittäminen ovat palveluja yksilö- ja yritysasiakkaille alueellamme sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Asiakkaiden tavoitteet ja tarpeet ohjaavat toimintaa. Asiakkaiden palautteet ovat oleellinen osa toiminnan arviointia. Omnia kokonaisuudessaan on oppimisympäristö. Omniassa pedagoginen johtaminen on jaettu. Jokaisella omnialaisella on työtehtävänsä näkökulmasta oma panostus pedagogiseen toimintaan. Se voi olla strategista [Lue koko sivu…]

Kielitietoisuuden keskeisiä käsitteitä

Kielitietoisella opetuksella tuet ymmärtävää oppimista

Suurelle osalle maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista koulun ja oppimateriaalien kieli on haasteellista läpi kouluajan. Monikielisyyden myötä opetuksen arkeen on tullut uusia haasteita, joita ei ratkaista vanhoilla pedagogisilla menetelmillä. Siksi opettajan täytyy huomata kielen merkitys opetuksessa ja oppimisessa.

 

[Lue koko sivu…]

Nordiska Köket: oppijan ammatillista identiteettiä rakentamaan

Omnian kokkiopiskelijat työskentelivät kaksi kuukautta Eskilstunassa osana opintojaan. Ammattiaineiden, kielten ja verkkoviestinnän oppiminen niveltyivät saumattomaksi kokonaisuudeksi.
ruokakuva_akijokinen

Kuva: Aki Jokinen.

[Lue koko sivu…]

Osaamisperusteisuus tukee yksilöllistä oppimista

Osaamisperusteisuudessa on oleellista, että opiskelijoiden yksilölliset opintopolut saadaan toteutumaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Koulutuksen järjestäjä voi toteuttaa opetusta eri tavoin mahdollistaakseen osaamisperustaisen opetuksen. Opettajan työnkuvaa voidaan tarkastella uudella tavalla sekä sopia paikallisesti työnkuvasta ja työn tavoitteista.Toiminnan muutos vaatii tuekseen pedagogista johtamista, missä huomioidaan sekä pedagoginen että didaktinen näkökulma.   Osaamisperusteisessa pedagogisessa toiminnassa tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin [Lue koko sivu…]

Pedagogisia suuntauksia: laajenna menetelmien työkalupakkia

Mihin tarvitsen pedagogisia suuntauksia?
  • Oma pedagoginen näkemykseni pohjautuu erilaisten pedagogisten koulukuntien ajattelun, taustalla olevia oppimiskäsitysten ja teoreettisia lähtökohtien tuntemiseen.
  • Kykenen arvioimaan eri pedagogisten suuntausten mahdollisuuksia ja rajoja erilaisten oppisisältöjen opettamisessa.
  • Osaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta erilaisten pedagogisten suuntausten ja oppimisteorioiden pohjalta.

[Lue koko sivu…]

Digitaalinen oppiminen Omniassa

Merkonomiopiskelijat Entressen kirjastossa.

Merkonomiopiskelijat Entressen kirjastossa.

Digitaaliset teknologiat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia opettaa, opiskella ja oppia. Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen hyödyntäminen edesauttaa oppijoiden erilaisuuden ja yksilöllisyyden huomioimista.
Yksilöllistä tukea antava, kannustava ja eri oppimistyylit huomioiva opetus onnistuu hyvin digitaalisessa oppimisympäristössä. Omnian digitaaliset oppimisympäristöt on esitelty etusivun interaktiivisessa kuvassa.

[Lue koko sivu…]