Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankkinut harrastuksilla, aikaisemmilla opinnoilla tai aikaisemmin tehdyllä työllä. Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon tai opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Opiskelija voi hankkia osaamista monin eri tavoin, eri aikoina ja monissa paikoissa.

Oppimista tapahtuu esimerkiksibabysitter

 • oppilaitoksissä
 • työelämässä
 • perheen piirissä
 • vapaa-ajalla
 • eri medioiden kautta.

Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen määritellään viralliseksi eli formaaliksi.  Arkioppiminen on puolestaan epävirallista eli informaalia. Epävirallista oppimista ei ole yleensä suunniteltu erilliseksi oppimistapahtumaksi erotuksena virallisesta oppimisesta. Elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaan arkioppimisessa hankittu osaaminen on yhtä arvokasta ja tulee saada näkyväksi ja tunnustetuksi koulutusjärjestelmässä. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen mahdollistaa joustavammat opintopolut.

Opiskelijan oikeudesta saada suoritettavan perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita vastaavaa osaamistaan tunnistettua ja tunnustettua on määrätty laissa ja asetuksessa ammatillisesta peruskoulutuksesta (L 630/1998, 787/2014, 30 § ja A 811/1998, 12a §).

Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankkinut harrastuksilla, aikaisemmilla opinnoilla tai aikaisemmin tehdyllä työllä. Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon tai opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Osaamisen tunnistaminen tehdään opintojen alussa, aina ennen uuden tutkinnon osan opintojen aloittamista, koko opiskelun ajan.

Opintojen aloitusvaiheessa kartoitetaan opiskelijan lähtötaso

 • kielelliset valmiudet
 • matemaattiset valmiudet
 • luku- ja kirjoitushäiriöt
 • matemaattiset vaikeudet
 • tuen tarpeen määrittely

Opiskelijalle selvitetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, jotta opiskelija voi arvioida, onko hänellä jo sellaista osaamista. Osaamisen tunnistamisessa käytettäviä apuvälineitä

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista, jolloin hänellä on oltava riittävä selvitys osaamisestaan. Jos osaamisesta ei ole riittävää selvitystä (tutkintotodistuksia, opintojen todistuksia, työtodistuksia ym.), käytetään osaamisen tunnistamisessa muita menetelmiä, kuten opetettavaan asiaan liittyvien tehtävien tekemistä, haastatteluja tai oman osaamisen kuvaamista esim. portfoliossa. Aikaisemmin hankittu osaaminen voi kattaa koko tutkinnon osan tai vain osia tutkinnon osasta.

Osaamisen tunnustaminen kuuluu opettajan arviointitehtäviin. Osaamista tunnustettaessa on huolehdittava siitä, että

 • tunnustettu osaaminen vastaa suoritettavan perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita ja arviointikriteereitä
 • tunnustettavasta osaamisesta on riittävä selvitys
 • tunnustettava osaaminen on ajantasaista.

Leena Nummelin kertoo seuraavissa videoissa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta käytännössä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Täydennä laskutehtävä, niin tiedämme ettet ole robotti. *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.