Pedagogisia suuntauksia: laajenna menetelmien työkalupakkia

Mihin tarvitsen pedagogisia suuntauksia?
  • Oma pedagoginen näkemykseni pohjautuu erilaisten pedagogisten koulukuntien ajattelun, taustalla olevia oppimiskäsitysten ja teoreettisia lähtökohtien tuntemiseen.
  • Kykenen arvioimaan eri pedagogisten suuntausten mahdollisuuksia ja rajoja erilaisten oppisisältöjen opettamisessa.
  • Osaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta erilaisten pedagogisten suuntausten ja

Lue lisää

Osaamisperusteisuus tukee yksilöllistä oppimista

Osaamisperusteisuudessa on oleellista, että opiskelijoiden yksilölliset opintopolut saadaan toteutumaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Koulutuksen järjestäjä voi toteuttaa opetusta eri tavoin mahdollistaakseen osaamisperustaisen opetuksen. Opettajan työnkuvaa voidaan tarkastella uudella tavalla sekä sopia paikallisesti työnkuvasta ja työn tavoitteista.Toiminnan muutos vaatii tuekseen pedagogista johtamista,
Lue lisää

Käänteinen opetus: oppimaan jo ennen oppituntia

Käänteinen opetus (tai käänteinen luokkahuone, engl. flipped classroom) on monimuoto-opetuksen muoto, jossa oppimateriaaliin tutustutaan jo ennen luokkaopetusta. Näin varsinaisella oppitunnilla jää enemmän aikaa opettajan ja opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle.
Yleisimmin ”flippaamisessa” annetaan opiskelijoille esitehtäväksi verkossa olevien videoiden katsominen ja niihin
Lue lisää

Digitaalinen oppiminen Omniassa

Digitaaliset teknologiat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia opettaa, opiskella ja oppia. Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen hyödyntäminen edesauttaa oppijoiden erilaisuuden ja yksilöllisyyden huomioimista.
Yksilöllistä tukea antava, kannustava ja eri oppimistyylit huomioiva opetus onnistuu hyvin digitaalisessa oppimisympäristössä. Omnian digitaaliset oppimisympäristöt on esitelty etusivun interaktiivisessa
Lue lisää

Tunne työelämän ja oppimisen trendit

Digitaalisuus on ajan trendi, ja yhteiskunnassa arki jatyöelämä ovat teknistyneet. Teknologia ei ole vain laitteita, ohjelmistoja ja palveluja, vaan se tuo myös uuden tavan toimia. Muutoksiin vastaaminen ja joustavuus kysyvät entistä enemmän itseohjautuvuutta ja luovuutta. Vapaamuotoiset verkostot

Lue lisää

Uudistuva opettajuus

Uudistuva opettajuus vie opettajia kohti jaettua asiantuntijuutta ja tiimityöskentelyä. Jaettua asiantuntijuutta voisi kuvata seuraavasti: ”Mitä enemmän annan itse, sitä enemmän myös saan!”

Jaetussa opettajuudessa opettajat suunnittelevat ja toteuttavat tutkinnon osaan tulevien opiskelijoiden oppimisen ohjauksen yhdessä erilaisissa oppimisympäristöissä.

Lue lisää

Päivittämätön: Vammaistyön osaajana palvelujärjestelmässä

Aikuisopiston yhteiskuntatieteiden kouluttaja Mari Rajaniemi kertoo kokemuksistaan käänteisestä opetuksesta.

Haastattelu Esko Lius, video Riitta Vihunen

Ajankohta

elokuu 2015

Laitteet

  • 20 iPadia (ei 3G) ensimmäisenä päivänä, sen jälkeen 5 iPadia
  • myös omia iPadejä ja Android-tabletteja

Ala – opiskeluryhmä

Sosiaali- ja terveysalan

Lue lisää

Yksilöllisillä opintopoluilla joustavuutta opiskeluun

Oppimisen ohjauksen suunnittelun tulee lähteä opiskelijan oppimisen näkökulmasta. Oppimisympäristö ja ohjausmenetelmät valitaan siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin työelämävalmiuksien ja ammattiosaamisen kehittymistä kyseisessä tutkinnon osassa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kulkevat mukana kaikissa tutkinnon osissa. Opiskelijan erilaiset oppimistyylit, opiskeluvalmiudet,

Lue lisää