Työelämässä oppimisen muistilistat opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle

Parasta osaamista -verkostohankessa tuotetut työelämässä oppimisen muistilistat tukevat opiskelijan urasuunnittelua, osaamisen hankkimista, ohjausta ja tukea sekä opiskelijalle annettavaa palautetta kehittymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta työpaikalla.

Työelämässä oppimisen muistilistat opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle tukevat oppimisen suunnittelua, ohjausta, palautetta ja urasuunnittelua tavoitteiden saavuttamiseksi. … Lue lisää

Ideas for video use in workplace learning

Before

  • Making orientation material for students and workplace instructors (info and guide videos)
  • Making educational materials (eg lectures / info clips) for students (videos can be
Lue lisää

Digioppimaisema 2018

Digioppimaisemasta eli alla olevasta piirakkakaaviosta löydät omnialaisen oppimisen keskeisten palvelujen esittelyt, ohjeet ja esimerkit.

Omnia tarjoaa oppimiskäyttöön hyvät perusdigivälineet kuten Moodlen ja Office 365:n. Näistä vastuun ottaa Omnia, ja näissä pärjää yksillä Omnian käyttäjätunnuksilla.

Niissä tilanteissa, kun Omnian digioppimisen palvelut

Lue lisää

Päivittämätön: Mobiilisti työelämässä ja monimediaisesti tukea oppimiseen

Mobiiliratkaisuilla osaamista työelämään; yhteistyöllä monimediaisia perehdytysmateriaaleja ja työohjeita.

Mitä? Alussa oli aito tarve digitaaliselle perehdytys- ja ohjausmateriaalille. Alalla on maahanmuuttajia ja paljon työssäoppijoita. Tarkoituksena on luoda työkaluja työpaikkaohjaajien työn tueksi. Mukana oli kolme laitoshuoltajaopiskelijaa, kaksi palveluohjaajaa, koulutussuunnittelija ja toimittaja. Omniasta

Lue lisää

Työvalmentajamalli: Toivottomuudesta menestykseen

Kaoottinen alku

3. vuoden ryhmällä, 14 opiskelijaa, oli nyt viimeisenä lukuvuonna työssäoppiminen alkamassa 2. jakson alussa kestäen myös jaksot 3 ja 4. Ryhmää pidettiin erittäin haasteellisena monesta eri syystä, joten toisena lukuvuotena he jäivät oppilaitokseen tekemään rästiin jääneitä ammattitaitoa tukevia

Lue lisää