Digitaalinen oppiminen Omniassa

Digitaaliset teknologiat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia opettaa, opiskella ja oppia. Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen hyödyntäminen edesauttaa oppijoiden erilaisuuden ja yksilöllisyyden huomioimista.
Yksilöllistä tukea antava, kannustava ja eri oppimistyylit huomioiva opetus onnistuu hyvin digitaalisessa oppimisympäristössä. Omnian digitaaliset oppimisympäristöt on esitelty etusivun interaktiivisessa kuvassa.

Opetusta eriyttävät ja henkilökohtaistavat menetelmät on tarkoitus liittää luontevasti erilaisiin oppimistilanteisiin tarjoamalla kunkin oppijan tarpeen mukaista ohjausta ja e-oppimateriaalia.

Omnian eoppimateriaalit löytyvät

Digitaalisen oppimisen muodot Omniassa

 1. Verkko lähiopetuksen osana ja tukena eli verkon hyödyntäminen osana normaalia lähiopetusta. Verkossa on saatavilla opintojakson oppimateriaalit ja opiskelijat palauttavat tehtävänsä oppimisalustalle esim. Moodleen. Opiskelijat voivat tehdä verkkotehtäviä luokassa tai kotoa käsin.
 2. Kokonaan verkossa pidettävät kurssit eli online-opetus, jolloin lähiopetusta ei järjestetä ollenkaan. Opiskelija voi suorittaa verkkokurssin kokonaan itsenäisesti, mikä on yleinen käytäntö ajallisesti rajaamattomilla kursseilla. Oppiminen ei ole enää yhdestä opettajasta kiinni, osaamisen voi hankkia monesta lähteestä esimerkiksi SOOC- tai MOOC-kurssin (Small or Massive Open Online Course) kautta. Oppija voi näin suorittaa opinnot antamalla näytön osaamisesta ja vain arviointi tapahtuu enää oppilaitoksessa.Toinen vaihtoehto on, että opiskelijat ovat toistensa kanssa myös ohjatussa vuorovaikutuksessa esim. verkko-oppimisalustan keskusteluryhmässä tai verkkokokousjärjestelmässä.
 3. Monimuotoinen verkko-oppiminen eli opetus, joka sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta ja työssäoppimista. Nykyään monimuotoista oppimista verkossa kutsutaan sulautuvaksi oppimiseksi (blended learning). Sulautuva oppiminen on menetelmä, jossa yhdistetään 1) lähiopetusta ja verkko-opetusta, 2) digitaalisia ympäristöjä ja -teknologioita sekä 3) pedagogisia ratkaisuja ja opetusmenetelmiä (Bonk & Graham 2006).
Digitaalisuuden hyötyjä Pedagogisia lähtökohtia Oppimismenetelmiä
 • tuetaan ja ohjataan oppimisprosessia
 • käytetään ja luodaan uutta tietoa
 • tarjotaan tulevaisuuden avaintaitoja
 • valtautetaan oppijaa
 • uudenlainen oppimiskumppanuus opettajien/kouluttajien ja opiskelijoiden/tutkinnon suorittajien välillä
 • syvällinen oppiminen muuttaa oppimisprosessia enemmän uuden tiedon luomiseen ja tiedon tavoitteelliseen käyttöön – ei vain tiedon kuluttamiseen
 • digitaaliset menetelmät mahdollistavat vertaisoppimisen ja oppimisen näkyväksi tekemisen
 • ilmiöpohjainen oppiminen
 • autenttinen oppiminen
 • projektioppiminen
 • ongelmalähtöinen oppiminen
 • case oppiminen

Taulukko 1. Digitaalisuus oppimisessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.