ECVET osana ammatillisia opintoja

ECVET on oppimistuloksiin perustuva järjestelmä, jossa oppimistulokset määritellään tietoina, taitoina ja pätevyytenä. Opintosuoritusten siirtojärjestelmä helpottaa eri koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmien vertailua niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. ECVET toimii yhdessä eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kanssa apuvälineenä tutkintojen ja tutkinnon osien suhteuttamisessa eri maiden koulutuksen järjestäjien välillä. Jokaista tutkintoa ja sen jokaista tutkinnon osaa voidaan kuvata osaamispisteiden (ECVET-pisteiden) avulla. Tarkoituksena on liikkuvuuden lisääminen, ulkomailla kerrytetyn osaamisen hyödyntäminen osana tutkintoa ja tutkintojen läpinäkyvyyden lisääminen.

 

ECVETin tavoite on lisätä maantieteellistä liikkuvuutta (opiskeluun liittyviä liikkuvuusjaksoja) ja elinikäistä oppimista. ECVET-järjestelmän käyttö helpottaa eri yhteyksissä ja eri maissa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi oppijan tutkintoa.

 

ECVET-järjestelmä julkaistiin Euroopan komission toimesta 18.6.2009 suosituksena kaikille jäsenmaille luoda tarpeelliset olosuhteet järjestelmän asteittaiseen toimeenpanoon.

 

ECVET perustuu

• oppimistuloksiin/osaamiseen

• tutkintoihin ja tutkinnon osiin

• opintosuoritteisiin

• keskinäiseen luottamukseen

• organisaatioiden väliseen kumppanuuteen

• dokumentointiin

• osaamispisteisiin

 

ECVET-prosessin aikana ulkomailla hankittu ammatillinen osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa sillä edellytyksellä, että on tehty yhteistyösopimus eli MoU – Memorandum of Understanding toimijoiden kesken. Oppijan oma oppilaitos tekee tunnistamisen ja tunnustamisen ulkomailla arvioidun osaamisen perusteella. Keskeinen elementti tässä on luottamus.

Arvioinnin tapa ja kriteerit on määritelty koulutussopimuksessa (Training Agreement), joka on opiskelijan yksilöllinen asiakirja. Siinä määritellään tarkemmin opintojen sisällöt, osaamispistemäärä sekä kunkin liikkuvuusjakson tarkempi toteutus ja fokus. Samoin tunnistamis- ja tunnustamiskäytänteistä on luotu ehdot.

 

ECVET-järjestelmän käyttö Suomessa liittyy osana ammatillisen koulutuksen reformiin. Järjestelmä on selkeästi vahvistanut osaamisperusteista lähestymistapaa. Perusperiaatteena on, että osaamista voi hankkia eri tavoilla ja sitä voi arvioida myös muut henkilöt kuin oma opettaja, esimerkiksi ulkomaan jakson vastuuhenkilö. Tämä tulee kirjata yhteisesti laadittaviin asiakirjoihin (Yhteistyösopimus eli Memorandum of Understanding ja Oppimissopimus eli Learning Agreement/Training Agreement) ja samalla tulee kuvata ne oppimistulokset, jotka oppijan tulisi jaksollaan saavuttaa.

 

Omnian kansainvälisten asioiden asiantuntija Elina Lehtikangas kuvaa ECVETin käyttöä ja sen tuomia hyötyjä seuraavasti: ”Opiskelijaliikkuvuuksissa suurin konkreettinen hyöty ECVETista on se, että sen kriteereiden mukaisesti jokaiselle kv-vaihtoon lähtevälle opiskelijalle tehdään koulutussopimus, johon määritellään hänen liikkuvuusjaksonsa ajalle oppimistavoitteet. Ne poimitaan hänelle oman alansa opetussuunnitelmasta sen mukaan, mitä opintokokonaisuutta hän lähtee vaihtojaksollaan suorittamaan. Näin Omnian opiskelijoiden kansainvälisen työelämäjakson ohjaajat saavat heti jakson alussa tietää koulutussopimusta allekirjoittaessaan, mitä asioita ja tehtäviä opiskelijan pitäisi jaksonsa aikana harjoitella. Jakson lopussa opiskelijat arvioidaan samojen tavoitteiden suunnassa. Näin varmistetaan ECVETin avulla myös ammatillisesti sisällöllisesti laadukkaat liikkuvuusjaksot”.

Nouda oma sähköinen ECVET-oppaasi täältä: http://iv4j.eu/?page_id=230

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.