Joustavasti tutkintoon – Liiketoiminnan perustutkinto, Leppävaara

Leppävaarassa on ollut vuodesta 2015 lähtien mahdollista suorittaa liiketalouden tutkinto joustavalla tavalla. Opiskelijan opinnot suunnitellaan ja räätälöidään joustavassa toteutuksessa vielä yksilöllisemmin kuin muissa toteutuksissa. Opiskelija voi opiskella Jotsissa sekä ammatilliset että yhteiset tutkinnon osat. Vuosittain opiskelijoiden määrä on n. 80-100 opiskelijaa. Jotsista vastaa 2-3 ammatillista opettajaa.

Jotsiopiskelijat

Opiskelija voi edetä opinnoissaan omassa tahdissaan. Joustava tapa suorittaa tutkinto tukee opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita osaamisen hankkimiseen. Se soveltuu monenlaisille oppijoille ja erilaisiin elämäntilanteisiin, kuten huippu-urheilijalle, kaksoistutkintolaiselle, opintojen nopeuttajalle, työssäkäyvälle, erityisen tuen tarvitsijalle tai perhe-elämän ja opintojen yhdistämiseksi. Joustavuus mahdollistaa myös osaamisen hankkimisen vahvasti työelämässä oppien.

Opettajuus Jotsissa

Joustavan toteutuksen malli vaatii opettajilta vahvaa tiimityötä ja uudenlaista halua ja tapaa ohjata opiskelijaa erittäin kokonaisvaltaisesti opiskeluissaan. Joustavassa oppimisessa opettajat muodostavat tiimin. Yhteistyötä tehdään ammatillisten- ja yto-opettajien, laaja-alaisen erityisopettajan sekä ohjaajien kanssa.

Opiskelijatuntemus on erittäin tärkeää ja työ opiskelijoiden kanssa on todella intensiivistä, koska opiskelijat tulevat joustavan oppimisen toteutuksessa erittäin tutuksi. Tämä helpottaa opiskelijan yksilöllistä ohjausta ja auttaa esimerkiksi opiskelijoiden haasteiden kanssa. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella he kokevat, että saavat paljon apua ja tukea joustavassa oppimisessa, koska opettaja(t) on paikalla koko ajan. Joustavan oppimisen ohjauksessa opettajan tulee hallita erittäin hyvin tutkinnon perusteet ja on oltava valmis laajentamaan omaa osaamistaan ja ohjata opiskelijoita laaja-alaisesti eri tutkinnon osien opiskelussa.

Opiskelu

Jotsissa on opettaja läsnä klo 9-14 ja ohjaaja 9-16. Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oma lukujärjestys yhdessä vastuuopettajan kanssa.

Oppimismateriaalit on rakennettu opettajien yhteistyönä sähköiseen oppimisympäristöön (Moodle) mikä mahdollistaa yksilöllisen etenemisen. Opiskelijan on myös mahdollista työskennellä erilaisin tehtävänannoin ja yksilöllisesti huomioiden myös erilaiset oppijat (kirjatehtävät, käsin kirjoittaminen, työvaltaistaminen, videointi ja kuvamateriaali, keskustelut pienryhmässä, pareittain tai henkilökohtaisesti opettajan kanssa). Opiskelija oppii myös ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan tekemään omaa osaamistaan näkyväksi eri tavoin.

Joustava opiskelu mahdollistaa osallistumisen erilaisiin projekteihin, tapahtumajärjestämisiin, sprintteihin tai muihin erikoistoteutuksiin, joista opiskelija pääsee hankkimaan ja näyttämään osaamistaan.

Tila

Fyysisten tilojen huomioiminen on erittäin tärkeää suunniteltaessa joustavan oppimisen toteutusta. Tilojen pitää olla muunneltavia ja viihtyisiä. Tilojen on palveltava niin itsenäistä työskentelyä kuin yhteisöllistä oppimista. Tiloissa tulee olla riittävästi tietokoneita ja teoriapöytiä, keskustelunurkkaus, missä opiskelijat voivat tehdä oppimistehtäviään. Joustavan oppimisen ryhmässä on kirjoilla usein paljon opiskelijoita, mutta he eivät ole kuitenkaan kaikki paikalla fyysisesti samanaikaisesti. Opiskelijat polutetaan niin, että osa on työpaikalla hankkimassa osaamista ja osa koululla.

Video

Videossa opiskelija Ronja Kontkanen esittelee Jotsia

Lisätietoja:

Liiketalouden opettajat

Tanja Oikarinen,  tanja.oikarinen@omnia.fi

Marja-Leena Lakkala, marja-leena.lakkala@omnia.fi

Niina Ristimäki, niina.ristimaki@omnia.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.