Kielitietoisella opetuksella tuet ymmärtävää oppimista

Suurelle osalle maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista koulun ja oppimateriaalien kieli on haasteellista läpi kouluajan. Monikielisyyden myötä opetuksen arkeen on tullut uusia haasteita, joita ei ratkaista vanhoilla pedagogisilla menetelmillä. Siksi opettajan täytyy huomata kielen merkitys opetuksessa ja oppimisessa.

Eri oppiaineiden ja ammattialojen kieli opitaan integroituna kunkin alan opetuksessa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lopulta jokainen kouluttaja ja opettaja on samalla myös suomen kielen opettaja. Sisältöjä ei luoda ilman kieltä, joten kieli on välttämätön työväline kaikkien oppiaineiden sekä ammatillisten alojen opetuksessa.

Kielitietoinen opetus tarkoittaa sitä, että opettaja on tietoinen opettamansa aineen kielestä ja omasta kielenkäytöstään. Opettajan sinun on siis hyvä tiedostaa, mitä keskeisiä käsitteitä juuri tässä oppiaineessa tai ammatillisella alalla on hyvä hallita ja miten niitä voi selittää yleiskielellä.

Tue opiskelijoittesi ymmärtämistä näin:

Vastuu ymmärtämisestä on aina molemmilla osapuolilla, puhujalla ja kuulijalla. Ota huomioon opiskelijoiden kehittyvä kielitaidon taso. Muista, että jokainen opiskelija on eri tilanteessa.

 • Oppiaineen ydinaines selkeäksi sekä opettajalle että opiskelijoille
 • Oppiaineen kieli opitaan ensisijaisesti kyseisen aineen oppitunneilla
 • Opettajan on kiinnitettävä huomiota omaan ilmaisuunsa:
  • Jäsentele ilmaisuasi selkeästi.
  • Puhu rauhallisesti ja pidä taukoja.
  • Käytä tavallisia yleiskielen sanoja ja vältä kielikuvia.
  • Selitä ja kirjoita vaikeammat keskeiset käsitteet. Tue
  • Tehkää audiovisuaalinen sanasto (ks. esimerkki jäljempänä).
  • Vältä monimutkaisia kielen rakenteita.
  • Toista tärkeät asiat ja tehtävänannot.
 • Vieraalla kielellä oppiminen väsyttää, koska samaan aikaan täytyy prosessoida monia asioita (useampi kieli, asiasisältö).
 • Opiskelijoilla ei ole samaa kulttuurista perimätietoa kuin kantasuomalaisilla.

Kaksi esimerkkiä toimintamallista:

 1. Laadi lyhyt lista keskeisistä käsitteistä
 2. Yhdistä käsitteet kuviin. Esimerkiksi: opiskelija tekee Powerpointin, jossa käsite+kuva per sivu. Tämä voidaan sitten toteuttaa myös monikielisesti.
 3. Yhdistä käsitteet ja kuvat toiminnalliseen oppimiseen. Hyödynnä Powerpointeja käytännön oppimistilanteissa.
 1. Listaa rajattuja työtehtäviä/-vaiheita tai työvälineitä. Tee listasta seinälle taulukko, jossa on aiheet, opiskelijat sekä ruudukko, johon merkitään, kun video/blogitehtävä on tehty.
 2. Opiskelijat tekevät lyhyitä videoklippejä, joissa he esittelevät kohteet/työvaiheet autenttisessa tilanteessa käyttäen oikeita käsitteitä (esim. iPadillä pareittain kuvaten)
 3. Opiskelija linkittää tekemänsä videot omaan blogiinsa, josta muodostuu verkkoportfolio.

Videot ja integrointi…. alla olevat videot siirretään omaksi sivukseen ja tulevat tähän linkkinä

Esimerkki: Käsitteiden omaksuminen integroituna ammattioppimiseen

Opiskelijat oppivat lattiamopin käyttöä. Samalla varmistetaan, että oikeat käsitteet saadaan haltuun. Olennaista on yhdistää käsite, siihen liittyvä asia/esine, käsitteen käyttö lauseyhteydessä sekä asian/esineen käyttö työskentelyssä.
Opiskelijapari teki videon, jossa on esitelty sekä työvälineitä että työvaihe. Opettaja on kirjoittanut tärkeimmät käsitteet valmiiksi taululle. Tällainen toimintamalli on helppo toteuttaa iPodilla, iPadillä tai älykännykällä.

Lisäksi: Markku Purkusen video

Hyödynnä myös näitä:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.