Oppimismenetelmänä luova ongelmanratkaisu

Ammatillisessa koulutuksessa merkittävässä roolissa ovat opetussuunnitelmalliset tavoitteet, kun taas työelämän vaatimukset ovat aiempaa monipuolisempia liittyen ammatillisen osaamisen lisäksi mm. ongelmanratkaisuun, sosiaalisiin taitoihin ja strategiseen ajatteluun. Kysymys kuuluukin, voidaanko opiskelijoiden taitoja kehittää monipuolisesti ja laaja-alaisesti vastaamaan näihin työelämän vaatimuksiin – vai voidaanko opiskelijoita ainoastaan rohkaista suhtautumaan avoimesti yllättäviin tilanteisiin, poistumaan omalta mukavuusalueeltaan ja muuttamaan omaa toimintaansa tai ajatteluaan? (Piet Kommers, Utrechtin Yliopisto, 2017).

Merkityksellistä onkin nähdä oppija keskeisessä asemassa: oppija on oppimisprosessin omistaja ja ottaa vastuun siitä mitä, miten ja milloin asioita oppii. Uusilla digitaalisilla ratkaisuilla ja työkaluilla voidaan tukea oppimisprosessia. Niiden avulla helpotetaan mm. oppijoiden kognitiivisia prosesseja. Verkkopohjaisissa oppimisympäristöissä simulaatiot ja ongelmanratkaisulähtöinen oppiminen ovat usein keskiössä, mikä tuo uusia toimintatapoja oppimiseen, mutta vaatii myös uudenlaista osaamista opettajilta.

Ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, uteliaisuus ja oppijoiden tarve tuottaa aktiivisesti luovia ratkaisuja ovat muodostuneet kiinteäksi osaksi oppimista. Ongelmanratkaisulla ja luovuudella on kuitenkin hieman eri perusta; merkityksellistä on, että opiskelijat ovat motivoituneempia silloin, kun he tuntevat vastuuta ja omistajuutta asioista.

Ongelmalähtöisen oppimisen (Problem-Based Learning, PBL) tavoite ei ole ainoastaan tulla paremmaksi ongelmien ratkaisijaksi. Todellinen merkitys on rakentaa elinikäistä oppimista sellaiselle perustalle, että tavoitteena ei ole vain tutkinnon tai todistuksen saaminen, vaan saada aikaan todellisia muutoksia ja valmistautua täysipainoiseksi työelämän ammattilaiseksi ja toimijaksi. Ongelmalähtöinen oppiminen on ennen kaikkea didaktinen keino asettaa oppija oman oppimisprosessinsa omistajaksi.

Luova ongelmanratkaisu on myös kiinteä osa Omnian ammatillista koulutusta. Opiskelijatiimit, joissa on osallistujia eri ammatillisilta koulutusaloilta sekä eri koulutusasteilta (esimerkiksi ammatilliset opiskelijat, ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja yliopisto-opiskelijat) ratkovat ongelmia, joita heille antavat yrittäjät, opettajat tai Espoon kaupunki. Yrittäjämäinen ajattelutapa ja toiminta on osa tiimityöskentelyä. Ongelmat ja ratkaisut, jotka liittyvät todellisiin tilanteisiin motivoivat ja rohkaisevat opiskelijoita innovaatioihin ja ajattelemaan luovasti. Nämä monitaustaiset opiskelijatiimit ovat erinomainen esimerkki sekä luovan ongelmanratkaisumenetelmän hyödyntämisestä että ammattimaisesta tiimityöstä, joka on avainsana tämän päivän työelämässä (https://wiki.metropolia.fi/display/teiniminnoesp/In+English).

Yrittäjyyden opettaja Jonna Haltia: ”Omnian Teiniminnotalkoiden Superteam -innovaatioturnauksessa opiskelijat vietiin aitoon oppimisympäristöön, jossa yritys tai organisaatio antoi monialaiselle opiskelijaryhmälle tehtävänannon ratkaistavaksi. Opiskelijat ryhtyivät työskentelemään haasteen parissa tavallista koulutyöskentelyä innokkaammin, koska sparraajina toimivat opettajien ohella aiheeseen perehtyneet työelämänedustajat. Aidot yrityselämän ongelmanratkaisutehtävät ovat mielekkäitä myös prosessia ohjaavan opettajan näkökulmasta, koska todellinen oppimisympäristö lisää sekä opiskelijoiden että opettajien luovaa ongelmanratkaisukykyä parantaen samalla työmotivaatiota”.

 

Nouda
oma sähköinen luovan ongelmanratkaisun oppaasi täältä:
http://iv4j.eu/?page_id=230

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.