Microsoft Forms kyselyiden ja tenttien luontiin etäopetuksessa

Mikä on Microsoft Forms?

Microsoft Forms on Microsoftin vastaava työkalu kuin Googlella on Google Forms. MS Forms on kätevä työkalu erilaisten kyselyiden, kokeiden, testien, visojen ja tenttien tekemiseen. Tuotteen monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat monipuolisen sisällön upottamisen kyselyn/kokeen sisään ja mahdollistaa matemaattisen tekstinkin kirjoittamisen. Testien ja kokeiden tekeminen on yksinkertaista ja seuraavilla ohjeilla pääset alkuun.

MS Formsilla tehtyjä tehtäviä voit liittää kätevästi upottamalla verkkosivuille, MS Swayhin tai vaikka MS Teamssiin tai muihin järjestelmiin kuten Moodle, Google Classroom tai Canvas.

Kyselyt ja tietovisat (Tentit, kokeet jne)

Microsoft Formsissa sinulla on mahdollista tehdä kahden tyyppisiä kyselyitä. Nämä ovat Lomakkeet (kyselyt, forms) ja Tietovisat (Quizzes). Näistä jälkimmäistä kannattaa käyttää tentteihin ja kokeisiin, sillä se mahdollistaa niiden automaattisen pisteyttämisen.

Lomake (Forms): Lomakkeet on tarkoitettu tiedon keräämiseen ja kyselyihin. Näillä haluamme esimerkiksi kerätä esimerkiksi palautetta kurssista, mielipiteitä tai vaikka yleisesti kysellä dataa tai taustatietoja. Näitä ei kannata kokeiden pohjana, sillä ne eivät mahdollista kunnollista palautteen antoa ja arviointia. Vastaajat eivät pääse tarkastelemaan vastauksiaan jälkikäteen.

Tietovisat (Quizzes): Tietovisat ovat aivan mainio tapa kokeisiin. Artikkelissa myöhemmin käydään läpi olennaisimmat ominaisuudet, mutta nämä mahdollistavat automaattisen tarkistamisen, palautteen annon ja opiskelijat/osallistujat pääsevät myöhemmin tarkastelemaan vastauksiaan.

Kun luot uutta Forms-kyselyä, kannattaa mennä osoitteeseen https://forms.microsoft.com  tai mennä sinne organisaation pilven kautta, kuten Omniassa https://pilvi.omnia.fi niin pääset applikaatio-valikon kautta Formsiin valitsemalla Forms.

Alla oleva kuva on esimerkki miltä Forms aloitusruutu voi näyttää. Uuden kyselyn luomiseksi valitset, joko "Uusi Lomake" ("New Form") tai "Uusi tietovisa" ("New Quiz"). Näistä kannattaa valita Tietovisa, jos haluat luoda kokeen.

Kokeen, tietovisan tai tentin luomiseksi, kannattaa valita "Tietovisa"/"Quiz". Alla näet alkuruudun uuden kyselyn tekemiseen ja olennaista on valita sille sopiva nimi, jota voit muokata suoraan ruudulle klikkaamalla otsikkoa ja vaihtamalla sen mieleiseksi. Huomaa, että kaikki tallentuu automaattisesti mitä muokkaat.

Kysymyksen luodaksesi painaa vihreää nappia "Lisää uusi"/"Add new".

Painettuasi "Lisää Uusi"/"Add new" aukeaa alla oleva valikko. Kokeissa ja testeissä yleisimmin käytetyt vaihtoehdot ovat Monivalinta/Choice tai Teksti/Text. Väkäsestä alaspäin saat näkyviin myös muita vaihtoehtoja. Tässä ohjeessa käymme läpi nämä kaksi vaihtoehtoa, mutta lisää tietoa löytyy Microsoftin ohjeista osoitteesta https://support.office.com/fi-fi/forms.

Monivalinta/Choice

Monivalinta on nimensä mukaisesti monivalinta tehtävä, jossa opiskelija voi valita useasta vaihtoehdosta oikean tai oikeat vastaukset. Alempana esimerkki miten luot monivalinta tehtävän.

Teksti/Text

Avoimessa tekstivastauksessa opiskelija vastaa avoimeen kysymykseen ja tarkastaja antaa pisteet laadun perusteella, jos pisteytys on käytössä. Myös automaattisen tarkastuksen voi määritellä käyttöön, mikäli vastaus on lähes yksiselitteinen ja lyhyt, mutta käytännössä joudut syöttämään useita vaihtoehtoja, koska ihmiset tuppaa kirjoittamaan asioita eri tavalla vaikka vastaus olisi kuinka yksiselitteinen.

Arvostelu/Rating

Tällä voit kysyä opiskelijalta Arvostelua johonkin asiaan tai kysymykseen. Toisaalta tätä voi myös käyttää antamaan vaihtoehtoja, mutta vaatii jälkikäteen tarkastamista ja käytössä ei ole automaattinen tarkastus.

Päivämäärä/DateT

Tällä voit kysyä vastausta esimerkiksi kysymykseen, missä on määritelty tarkkapäivämäärä. Tarkastaminen täytyy tehdä opettajalähtöisesti.

Järjestys/Ranking

Tällä voit luoda listan, joka kyselyyn vastaajan tulee järjestää ohjeiden mukaiseen järjestykseen. Muistathan laittaa listan oikeassa järjestyksessä luodessasi sen. Järjestelmä automaattisesti sekoittaa vastaajalle järjestyksen.

Likert

Tällä voi luoda Likert tyyppisen kyselyn, jossa on useita väittämiä samalla vastaus asteikolla. Tämä toiminto vaatii opettajan tarkastamisen.

Tiedoston lataus / File upload

Tämä on nimensä mukaisesti tiedoston lataaminen ja opiskelijan pitää palauttaa joku tiedosto. Tarkastaminen tapahtuu opettajan toimesta.

Osio/Section

Tämän avulla pystyt luomaan ja jaottelemaan kyselyä eri osioihin. Tätä kannattaa käyttää, jos teet pitkää koetta tai tietovisaa.

Monivalintakysymyksen tekeminen

Monivalinta tehtävää luodessa on hyvä käydä läpi seuraavat asetukset.

Kysymys

Kysymys lisätään ylimpään laatikkoon. Laatikon lopussa olevasta kuvakkeesta voi siihen lisätä kuvan tai videon.

Vastausvaihtoehdot /Options

Voit lisätä vastausvaihtoehtoja laatikoihin kysymysten alla. Kun kirjoitat vastausta, voit valita oikean/oikeat vastausvaihtoehdot laatikon perään ilmestyvistä vaihtoehdoista aktivoimalla väkäsen, jos vaihtoehto on oikea. Lisää vaihtoehtoja voi lisätä alla olevasta Lisää vaihtoehto/Add option kohdasta. Mikäli oikeita vastauksia on useampia, Muista aktivoida se alhaalla olevasta valikosta Useita vastauksia/ Multiple answers.

Pisteet / Points

Pisteet kohdassa määrittelet tehtän arvon. Mikäli vastauksia on useampia, pisteet jaetaan automaatitsesti tasan oikeiden vastausten kesken.

Vaadittu / Required

Tämä valinta määrittää tehtävän pakolliseksi tai vapaaehtoiseksi.

Lisäominaisuuksia

Alla olevassa kuvassa näet muutamia lisäasetuksia.

Kysymyksessä oikealla alareunassa painamalla kolmea pistettä saat vaihtoehdot näkyviin.

Sekoita vaihtoehdot sekoittaa vaihtoehtojen järjestyksen automaattisesti

Maths/ Matematiikka  antaa kirjoittaa matemaattisia lausekkeita kysymykseen.

Subtitles/ Aliotsikot  antaa kirjoittaa selitteitä tehtävään

Polutus/Branching antaa mahdollisuuden siirtyä haluamaasi tehtävään.

Avoimen kysymyksen tekeminen

Avoimen kysymyksen luonti toimii samalla periaatteella kuin monivalinnan luonti. Käytännössä seuraavat asetukset kannattaa tarkistaa.

Kysymys Luo kysymys ja poiketen monivalinnasta, tässä ei voi lisätä kuvaa tai videota.

Lisää vastaus / Add Answer Mikäli haluat, että tehtävä tarkastuu automaattisesti, voit luoda vastausvaihtoehtoja alle. Käytännössä tämä on kätevää, jos vastaus on lähes yksiselitteinen.

Pisteet / Points Pisteet kohdassa määrittelet tehtävän arvon.

Pitkä vastaus / Long answer avulla määrittelet kuinka pitkälti opiskelija voi vastata. Lyhyt vastaus sallii rajatunmäärän merkkejä, joten pitkä vastaus on suositeltu.

Vaadittu/ Required  määrittelee onko tehtävä pakollinen vai valinnainen.

eli kolmepistettä avulla voit määritellä erilaisia vastaustyylejä, kuten sallia matemaattisen tekstin samoin kuin monivalinnassa.

Esikatselu, jakaminen ja asetukset

Ylhäällä olevasta valikosta hallitset helposti Kyselyn asetuksia, jakamista ja hallintaa.

Esikatselu / Preview Toiminnolla voit koe ajaa kokeesi. Tulokset eivät tallennu, mutta voit testata  miten se toimisi opiskelijalla.

Jaa / Share avulla jaat sen haluamallasi tavalla oppimisympäristöön.

… eli kolme pistettä pääset hallitsemaan asetuksia ja valitsemalla asetukset setting pääset määrittelemään milloin, kuka ja miten vastaukset tallennetaan.

Huomattavaa näissä asetuksissa on, että jos haluaa kokeen olevan kenelle vaan auki, pitää määritellä se avoimeksi kaikille, mutta jos haluaa nimen tai muun tiedon tallentuvan, pitää määritellä se vain organisaatiolle.  Näitä asetuksia kannattaa kokeilla ja testailla.

Teema /Theme kautta voit määritellä teeman kokeelle perinteisen ulkonäön sijaan.

Jakaminen ja erialustoille liittäminen

Jakaminen tapahtuu helposti Jaa/Share nappulasta (alla oleva kuva).

Jakaessa voit valita ketkä voivat tehtävään vastata, voit jakaa sen QR-koodina, Upotuskoodina tai lähettää sen sähköpostilla.

Linkki on yksinkertaisin tapa liittää se oppimisympäristöihin. Linkin liittäminen tapahtuu samoin kuin tavallisen linkin lisääminen.

QR-koodi  on harvinaisempi, mutta se on kätevä, jos esimerkiksi tehtävän haluaa liittää tulostettuun versioon

Upotuskoodi on näistä monipuolisin, jos haluaa upottaa tehtävän tehtäväksi suoraan esimerkiksi Moodlessa. Koodin lisättyä se avautuu sivulle suoraan tehtäväksi. Upotuskoodi on myös kätevä, jos sen haluaa upottaa osaksi esimerkiksi SWAY esitystä tai osaksi OneNote-tehtävää.

Sähköposti mahdollistaa suoran lähettämisen halutuille henkilöille.

Microsoft Teams suoraa linkkiä ei tässä ole, mutta jos menet Teamssiin, luot luokallesi tehtävän ja valitset "Tietovisa" tehtävän tyypiksi, ilmestyy vaihtoehtoihin valmiiksi tekemäsi Forms kyselyt. Tällöin riittää, että valitset haluamasi ja se kopioituu Teamssiin tehtäväksi. HUOM! tästä tulee kopio tiimiin, jolloin vastaukset eivät tallennu alkuperäiseen kyselyyn ja ne tarkastetaan Teamssin arviointitoimintojen kautta. Integraatio on saumaton Teamssin ja Formssin välillä.

Tietovisan/tentin arviointi

Tehtäviä pääset tarkastamaan Vastaukset / Responses välilehdeltä. Täällä voi tarkistaa vastaukset kohdasta Tarkista vastaukset / Review answers ja kun olet tehnyt tarkastuksen, muista lähettää ne opiskelijoille kohdasta Lähetä pisteet / Post Scores. Pääset tarkastelemaan yksittäisen opiskelijan vastauksia ja pääset antamaan henkilökohtaista palautetta. HUOM, Teamssissä on oma systeemin palautteelle.

Teknistä tukea ja ohjeita

HUOM. Ajantasaiset Forms käyttöohjeet löydät it.omnia.fi sivulta

Jos et löytää it.omnia.fi ohjeessa tarvittu tietoa, teknistä tukea ohjelmistoon liittyen voi kysyä aina Omnian HelpDeskistä.

Microsoftin omat tuki-sivut tarjoavat mainion alustan ohjelman opetteluun.

2 thoughts on “Microsoft Forms kyselyiden ja tenttien luontiin etäopetuksessa

  1. Timo Laitinen says:

    Pitäessäni kokeita kuvat latautuvat miten sattuu. Osalla oppilaista näkyy kaikki kuvat ja osalla vain osa, ja osalla ei mitään. Mistä tämä johtuu ja miten sen saa korjattua? Sivustoa ei voi ladata uudelleen kun jo tehdyt tehtävät häviävät.

    • Elise Nyyssönen says:

      Hei! On vaikea sanoa näkemättä lomaketta, mitä on tapahtunut. Yksi mahdollisuus voi olla, että kuvat ovat liian suuria ja sen vuoksi ne eivät näy Formsissa eri laitteissa, esim. kännyköissä. Microsoftin Forms -ohjesivustolta voi löytyä lisää vinkkejä näihin pulmiin, sieltä löytyy mm. kuvien koon vaihtamisesta ohje.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.