Microsoft Forms – kyselyitä, lomakkeita ja kokeita

Kenelle tämä artikkeli on tarkoitettu?

Tämä on artikkeli on tarkoitettu opettajille ja henkilökunnalle Microsoft Forms ohjelmaan tutustumiseen ja saamaan ideoita yksinkertaisesti liittää se osaksi opetusta ryhmässä tai verkossa. Lisäksi tämä auttaa henkilökuntaa näkemään jo käytössä olevan ohjelman hyödyt hallinnollisessa työssä tai kouluttamisessa.

Kyselyt tehostamaan teidon keruuta ja yhteistyötä

Monissa työpaikoissa ja varsinkin opetuksessa tietojen kyseleminen ja kerääminen on olennainen osa arviointia ja yhteistyötä opettajien, opiskelijoiden ja muun henkilökunnan välillä. Opetuksessa usein unohtuu opiskelijan itsearvioinnin osuus, joka olisi helppo toteuttaa esimerkiksi Microsoft Forms-kyselyllä. Tekemällä yksinkertaisen kyselyn, vastaukset tallentuvat Office 365 pilveen ja tietoihin on helppo päästä opettajana tai esimiehenä käsiksi. Kyselyt voi asettaa tallentamaan vastaajan nimen ja estää useampien vastausten antaminen samalta käyttäjältä. Varsinkin palautekyselyissä tämä ominaisuus on hyvä, jos esimerkiksi kyse on itsearvioinnista. Näin on helppo tarkastaa ketkä ovat sen tehneet ja keneltä se vielä puuttuu.

Kyselyt voi toki tehdä nimettöminä, jolloin se palvelee erittäin hyvin hallinnon tarpeita. Pitämällä kyselyt nopeina 5-8 kysymyksen mittaisena, henkilökunta ja opiskelijat jaksavat vastata kyselyihin ja niihin tykätään vastata. Tämä on esimerkiksi mainio tapa kerätä mielipiteitä hyvin akuutteihin ja selkää linjanvetoa vaativiin päätöksiin. Tämmöinen voi olla esimerkiksi koulutuspäivää koskevien toiveiden kartoitus tai opiskelijoilta seuraavan viikon teeman valinta. Samalla kyselyyn voi helposti upottaa materiaalia luettavaksi tai tutustuttavaksi. Tämä toimii esimerkiksi mainiosti, kun opiskelijoille järjestää kyselyn alkuun, jossa testataan vaikka tunnilla käytävän aiheen esitietoja ja ohjataan tutustumaan materiaaliin.

Lomakkeet osaksi yhteistyötä

Lomakkeet on mainio tapa kerätä syvällisempää tietoa ihmisten mielipiteistä. Lomake voi olla ilmoittautumislomake tai se voi olla yleensä lomake, jolla kerätään tietoa. Käyttömahdollisuudet ovat monet. Hyvin rakennettuna lomakkeet toimivat esimerkiksi arviointitilaisuuksien runkona ja välineenä, ne voivat toimia kehityskeskusteluiden pohjana ja niin edelleen.

Lomakkeiden tarkoitus on kerätä tietoa ja ne voivat toimia anonyyminä tai ne voivat tallentaa täyttäjän tiedot. Hyvin rakennettuna lomake voi toimia myös HOPS keskuteluiden pohjana.

Kokeet kyselyitä käyttäen?

Yksi aivan loistava tapa on käyttää kyselyitä kokeiden tekemiseen. Kokeeseen voi luoda monivalinta-, vaihtoehto-, lyhyt avoimia- tai vapaateksti avoimia kysymyksiä. Tehtävän osat voi erikseen pisteyttää ja määritellä ne automaattisesti tarkistuviksi tai manuaalisesti tarkistettaviksi. Yleisin tapa on määritellä sekä että ja julkaista oikeat vastaukset ja lopulliset pisteet, kun opettaja on kysymykset varmuustarkistanut.

Tehtäviin voi lisätä matemaattisia elementtejä, videoita, lähdemateriaalia ja lähes kaikkia Microsoftin tarjoamia palveluita. Tehtävistä voi tehdä hyvin visuaalisia tai sitten ne voi pitää hyvin yksinkertaisina. Brancing (polutus) toiminnolla voi luoda hyvin laajan tehtävä aineiston ja poluttamalla tehtävät aina eri koekerroilla eri tavalla, voidaan käyttää samaa materiaalia uudestaan ja uudestaan välttäen uudelleen aloittaminen joka kerta.

Hyöty kyselyiden käyttämisestä kokeena on niiden uloittaminen verkkokursseille, data kerääntyy yhteenpaikkaan ja tieto on siirrettävissä helposti laajempaan käsittelyy esimerkiksi Microsoft Exceliin. Upottamalla Microsoft Forms kyselyitä Microsoft Sway esityksiin voidaan tehdä hyvin ohjattuja opetus- ja koetoteuksia, jolloin niistä tulee huomaamaton osa oppimista ja kurssia.

Kokeet Microsoft Teamsissä?

Microsoft Teams Class/Education käyttää Microsoft Formsia koe-työkaluna. Saumaton yhteensopivuus takaa tietojen tallentumisen ja käsittelyn helposti samassa järjestelmässä. Käyttämällä monipuolisesti kokeessa Microsoft Formssin ominaisuuksia, voidaan saavuttaa erittäin hyviä pedagogisesti ja oppimisen kannalta erinomaisia kokeita. Perinteiseen kokeeseen verrattuna liitettävät elementit voivat samanaikaisesti toimia lähdemateriaalina, viitteinä  ja oppimisen tukena.

Microsoft Formsia kannattaa käyttää Microsoft Teamssissä myös lyhyiden kyselyiden tekemiseen ja ryhmän aktivoimiseen toteutusten aikana. Henkilökunnan kannattaa käyttää tätä ominaisuutta myös henkilökunnan ryhmien aktivoimiseen ja tiedonkeräämiseen.

Kyselyt ja lomakkeet osana opetus- tai koulutusmateriaalia?

Microsoft Forms on mainio työkalu erilaisten koulutus- ja itseopiskelumateriaalien tueksi. Esimerkiksi Microsoft Sway mahdollistaa Formsin lisäämisen Sway-esityksen sisään. Näin ollen kysely tai lomake toimii mainiona testaa taitosi osana tai se voi toimia suoraan loppukokeena. Lisäksi Formsin upottaminen muihin järjestelmiin kuten Microsoft OneNote tai Moodle tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia toteuttaa monipuolista opetusta.

Teknistä tukea ja ohjeita

HUOM. Ajantasaiset Forms käyttöohjeet löydät it.omnia.fi sivulta

Jos et löytää it.omnia.fi ohjeessa tarvittu tietoa, teknistä tukea ohjelmistoon liittyen voi kysyä aina Omnian HelpDeskistä.

Microsoftin omat tuki-sivut tarjoavat mainion alustan ohjelman opetteluun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.