Opettajan ja opiskelijan kokemuksia Workseedista

Workseed on ammatillisen koulutuksen reformin lähtökohdista suunniteltu digitaalinen sovellus. Omniassa on linjattu, että Workseed toimii työelämässä oppimisen tuen välineenä kaikissa perustutkinnoissa ja jatkossa mahdollisesti myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Vuoden jälkeen käyttöönotosta on saatu ensimmäisiä kokemuksia Workseedin käytöstä. Tässä artikkelissa esitellään sosiaali- ja terveysalan opettajan Irina Muurin ja hänen opiskelijansa kokemuksia Workseedin käytöstä ensimmäisen puolen vuoden jälkeen. 

  Miksi Workseed on otettu käyttöön Omniassa 

Workseedin tärkein tehtävä Omniassa on tukea ja sujuvoittaa opiskelijan työelämässä oppimista. Workseedin avulla on mahdollista tehdä näkyväksi opiskelijoiden osaamisen kehittyminen työelämässä oppimisen aikana. Workseed tukee opiskelijoita ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa ja työpaikkaohjaajaa ohjaustyössä. Opiskelijan oppiminen ja ohjaus tulee myös dokumentoitua Workseedissa. 

  Kokemuksia Workseedin käytöstä 

Sosiaali- ja terveysalan opettaja Irina Muuri aloitti Workseedin käytön työelämä- ja verkko-opetuspainotteisessa Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa. Kyseisessä toteutuksessa Workseed oli ainoa käytössä oleva oppimisympäristö. Muuri osallistui tehtävien suunnitteluun sekä luki toteutuksen aikana opiskelijoiden tehtäviä ja antoi palautetta niistä. Muurin mukaan Workseed on tuonut ennen kaikkea yhteisen työvälineen opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle. Sen kautta kaikki osapuolet pääsevät näkemään tehtävät ja opiskelijan opintojen etenemisen. Myös Muurin opiskelija kuvasi, että Workseed on helpottanut työskentelyä työelämässä. Hän koki kätevänä, että laittaessaan työpaikkaohjaajan tiedot, myös ohjaaja saa tehtävän reaaliajassa. Workseedissa työpaikkaohjaaja ja opettaja ovat kommentoineet ja arvioineet hänen tehtäviään. 

Muurin mukaan opiskelijat ovat pääsääntöisesti olleet tyytyväisiä Workseedin käyttöön. Haastattelemamme opiskelija koki, että Workseed on ollut hänelle hyvä kokemus ja sitä on ollut helppo käyttää. Muuri huomasi, että toisinaan opiskelijat kokivat tehtävien tekemisen raskaaksi, varsinkin silloin, jos niitä oli julkaistu tietylle ajanjaksolle enemmän. Myös työpaikkaohjaajat ovat olleet Muurin mukaan tyytyväisiä. Aluksi he olivat olleet hieman huolissaan siitä, vaatiiko se paljon tietokoneen ääressä olemista. Kun Workseed on tullut tutummaksi, he ovat kuitenkin huomanneet, että käyttö on aika helppoa ja nopeaa.  Osa ohjaajista tosin käy lukemassa opiskelijan tehtäviä hyvin harvoin. Myös Workseedia käyttänyt opiskelija toivoo, että työpaikkaohjaajat hyödyntävät Workseedia ohjauksessa. 

Miten aloittaa Workseedin käyttö 

Käyttöä aloittelevalle kollegalle Muuri vinkkaa, että kannattaa aloittaa käyttö rohkeasti ja varata kalenterista hieman aikaa myös Workseedissa työskentelylle. Opiskelija puolestaan kehuu, että Omnian sähköpostiin tulee ilmoitukset jokaisesta Workseedin tehtävästä, kommentista ja arvioinnista. Myös se, että tehtävät tulevat aikajärjestykseen, helpottaa tehtävien tekoa.  

Jatkon kannalta Muurin mielestä on tärkeää, että opettajille resursoidaan riittävästi aikaa Workseedin käyttöön, jotta ehditään myös lukea opiskelijoiden tehtäviä ja oppimispäiväkirjoja. Viikottainen ohjaustunti opiskelijaryhmälle on ollut myös hyvä käytäntö. Muuri kertoo, että opettajan työtä helpottaa se, että vain pääkäyttäjät vievät sisällön Workseediin ja opettajat vain julkaisevat ja arvioivat tehtäviä. Näin Workseedissa pysyy selkeä rakenne, eikä siitä tule hallitsematonta tehtävien ja keskeneräisten luonnosten viidakkoa.

Lisätietoa opettajille löydät Omnian sisäiseltä Oppiva ja osaava henkilöstö -Teamsin Kysy Workseedista -kanavalta. Katso myös video Workseedin käyttöönotosta Omniassa

 

Minna Lännenmäki, opettaja ja digiopettaja

Tiina Teräs, opettaja ja digiopettaja 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.