Opinnot selkeiksi VALMAn opiskelijoille Workseedin avulla

Valmassa on rakennettu syksyn 2020 aikana Workseediin opintoja näkyväksi: opiskelijan opintojen aikainen osaamisen kehittyminen muodostuu näkyväksi ja toimivaksi Workseedissä.

 

Rakentamisesta

 

Workseedin rakennetta on ohjanneet koulutuksen perusteet. Tärkeää on ollut myös se, että Workseed toimii sekä mobiilisti että tietokoneella. Opettajan on helppo rakentaa tehtäviä näkyviksi tietokoneella, ja opiskelijat käyttävät Workseedia puhelimella tehtäviä tehden. Workseediin on mietitty näkyväksi monipuolisia ja vaihtelevia tehtäviä. VALMAssa on myös tehty rakenteellisia muutoksia, niin että se hahmottuisi opiskelijoille paremmin.

 

Rakennettaessa tehtäviä ja kokonaisuuksia Workseediin on muistettava, että rakenne pysyy selkeänä ja yksinkertaisena. Näin sisällöstä muodostuu kielitietoista materiaalia. On hyvä pitää tavoitteet kirkkaana mielessä: ei tehdä opettajia varten vaan on pohdittu mitä opiskelija on suorittamassa, kun hän tekee tehtäviä. VALMAssa on nähty tärkeänä, että ideointi ja tekeminen tehdään tiiminä: yksin ei huomaa aina mahdollisia virheitä. Ajatusmaailma Workseedin suhteen on myös kehittyvä – eli valmista ei tule, vaan aina voi parantaa. Tärkeänä on pidetty myös sitä, että tehtävien määrä sivuilla on rajattua: opiskelijan on mukava selata kokonaisuutta puhelimella ja tehtävät eivät tunnu liian pitkiltä!

Vastaanotto

 

VALMA otti sovelluksen käyttöön syksyllä 2020. Opiskelijat ovat ottaneet sovelluksen helposti haltuun, mutta välillä tehtävät haluttaisiin palauttaa kiireellä, syventymättä aiheeseen. Alkuperäisiä tehtävänantoja oli välillä vaikea hahmottaa ja ymmärtää, joten VALMASSA tartuttiin toimeen ja kysymysten asetteluja muutettiin samoin tein. Henkilöstö on ottanut Workseedin vastaan neutraalisti: käyttöliittymä on helppokäyttöinen, vaikkakin uusi.

 

Workseed palvelee parhaiten työharjoittelussa, lopputestaamisessa: harjoituksissa, joissa osoitetaan osaamista vaikkapa kuvilla ja videoilla Tavoitteena on, että Valman AKO1 opinnot (ammatilliseen koulutukseen orientoituminen) ovat kokonaisuudessaan Workseedissa. Workseedistä on ollut hyötyä eniten jatkuvassa haussa tuleville ja opintoihin palaaville opiskelijoille. Aloittaville opiskelijoille on Workseediin rakennettu Tervetuloa Valmaan -tehtävät. Valman henkilöstön terveiset muille Workseedin käyttöönottajille kuuluukin: tehkää yhdessä, se ei ole niin vaikeaa sekä kädet saveen ja menoks!

 

Artikkelia varten VALMAn opettajia Mari Nurmea, Minna Mansikkalaa, koulutuspäällikköä Mila Pakarista ja ohjaajaa Maisa Thurmania on haastateltu Workseedin käyttöönotosta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.