Opintojen henkilökohtaistaminen ammatillisessa koulutuksessa

Opintojen henkilökohtaistamisen tavoitteena on tukea ja ohjata opiskelijaa tunnistamaan omat vahvuutensa, osaamistarpeensa ja tulevaisuuden mahdollisuutensa. Yhteiskunnallisesti on toivottavaa, että opiskelijan osaamistarpeet ja työelämän ja työpaikan osaamistarpeet kohtaavat ja opiskelija pystyy tekemään itselleen kyseisenä hetkenä mielekkään uravalinnan.

Tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus korostuvat tänä päivänä, koska uraa rakennetaan läpi elämän ja mahdollisuuksia erilaisiin valintoihin on paljon. Työpaikan muutokset takaavat sen, että emme läheskään aina tiedä, millaisia työmahdollisuuksia on tarjolla tulevaisuudessa.

Tavoitteena on, että opiskelija pääsee tekemään henkilökohtaistamista jo ennen opintojen alkua. Hän on pohtinut vahvuuksiaan, osaamistarpeitaan sekä itselleen innostavia työmahdollisuuksia sekä tutustunut koulutustarjontaan. Tämän takia on tärkeätä, että tietoa on helposti saatavilla, se on selkeää ja ymmärrettävää ja se tukee valintojen tekemistä. Ammatillisessa koulutuksessa opintopolku on aina yksilöllinen ja joustava.

Kun opiskelija on valittu koulutukseen, keskustellaan hänen kanssaan yhdessä urasuunnittelusta tavoitteineen. Lisäksi tunnistetaan ja tunnustetaan hänen olemassa olevaa osaamistaan sekä suunnitellaan, millaista osaamista hän tarvitsee lisää tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Henkilökohtaistamisen tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista siten, että hän onnistuu valitsemaan itselleen oppimistaan mahdollisimman hyvin tukevat ympäristöt ja menetelmät sekä tekemään itselleen realistisen aikataulun edistymisensä tueksi. Itse koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan tunnistamiset, tunnustamiset, millaista osaamista opiskelija tarvitsee, miten hän sen hankkii eri oppimisympäristöissä ja milloin. Samalla suunnitellaan tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet. Oppilaitoksen velvollisuus on tunnistaa opiskelijan aiempi osaaminen sekä seurata opiskelijan opintojen etenemistä, antaa palautetta kehittymisestä ja päivittää HOKSia.

Usein opiskelijalle kertyy osaamista opintojen aikana oppilaitoksen virallisten toimintojen ulkopuolella esim harrastuksissa, muissa työtehtävissä jne. HOKSin päivityksen yhteydessä onkin tarpeen aina tarkastella, onko opiskelijalle kertynyt tutkinnon perusteiden mukaista osaamista, jota voidaan tunnistaa. Yhtä lailla on tärkeää tunnistaa mahdolliset tuen ja ohjauksen tarpeet opintojen eri vaiheissa.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), laadintaan kuuluu myös osaamisen osoittaminen suunnittelu ja arviointi. Osaamisen osoittaminen on erotettava selkeästi osaamisen hankkimisesta.

Osaaminen osoitetaan sellaisella työpaikalla, jossa on mahdollista tehdä ammattitaitovaatimusten mukaista työtä. HOKSiin kirjataan työtilanteet tai työprosessit, joissa osaaminen osoitetaan. Samalla suunnitellaan näytön ajankohta. Näyttötilanteen kesto vaihtelee sen mukaan, millaisesta tutkinnon osasta on kyse ja millaista osaamista osoitetaan. Näyttö arvioidaan ja arviointi kirjataan HOKSiin.

Kun opiskelija on päättämässä opintojaan, kuuluu henkilökohtaistamiseen hänen kanssaan keskustelu hänen ammatillisesta kehittymisestään, työllistymisestä tai mahdollisista jatko-opinnoista. Opiskelijaa tuetaan ja ohjataan eteenpäin hänen tarpeidensa mukaan.

Valtakunnallisessa tietovarannossa olevat HOKS-tiedot ovat opiskelijan, koulutuksen järjestäjän ja vastuullisen työpaikkaohjaajan saatavilla digitaalisen eHOKS-palvelun kautta. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun opiskelija hankkii osaamista työelämässä, vaihtaa oppilaitosta tai palaa jatkamaan opintojaan keskeyttämisen jälkeen.

Tulevaisuudessa voikin nähdä, että opiskelija on itse henkilökohtaistamisen omistaja. Hän hankkii osaamista tarpeidensa mukaan sieltä, mikä sopii hänelle parhaiten niin sisällöllisesti, menetelmällisesti kuin ajallisestikin. Opiskelija voi hyödyntää henkilökohtaistamiseen liittyviä ja muita koulutustietoja eHOKS-palvelun kautta esimerkiksi työnhaussa.

Pedagoginen päällikkö Eeva Hellsten, eeva.hellsten@omnia.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.