Oppiminen vahvistuu kahden palautuksen taktiikalla

Tässä artikkelissa fysiikan, kemian  ja matematiikan lukion opettaja Marjut Pihala kertoo, miten hän on verkkokursseillaan kehittänyt tapaa jolla opiskelijat palauttavat tehtäviään ja saavat opettajalta palautetta. Uusia verkkokursseja rakennettiin Espoon aikuislukiossa OPH:n rahoittaman Toivo-hankkeen aikana 2020-2021.

Millaiseen haasteeseen lähdit hakemaan ratkaisua?

Aiemmilla Moodlen verkkokursseillani opiskelija on nähnyt tietyn tehtäväsarjan malliratkaisut vasta sen jälkeen, kun olen opettajana hyväksynyt opiskelijan ratkaisut eli tarkastanut tehtävät ja antanut niistä palautetta. Oppimisen kannalta olisi kuitenkin tehokkaampaa saada nähdä malliratkaisut heti tehtävien palauttamisen jälkeen eli silloin kun mahdolliset ongelmakohdat ovat vielä tuoreena mielessä. Käyttämämme verkko-oppimisalusta tuo tähän kuitenkin omat tekniset haasteensa, joten lähdin miettimään sitä miten opiskelija voisi nähdä malliratkaisut välittömästi palautuksen jälkeen ja toisaalta miten minä opettajana näkisin nopealla silmäyksellä, mihin tehtäviin en ole vielä antanut palautetta.

Toinen haaste oli se, että osa opiskelijoista ei selvästikään koskaan katsonut läpi malliratkaisuja tai kirjoittamaani palautetta, koska he tekivät loppukokeessa samat virheet kuin tehtävissä. Minun oli siis keksittävä, miten saisin opiskelijat käymään malliratkaisut läpi.

Minulla meni opettajana myös paljon aikaa mekaanisten tehtävien tarkastamiseen, mikä oli välillä aika turhauttavaa. Ajattelin, että myös opiskelijan oppimisen kannalta olisi hedelmällisempää, jos hän itse kävisi tehtävien ratkaisut läpi ja pohtisi, missä virhe on tapahtunut. Koin, että minun olisi hyödyllistä antaa palautetta esimerkiksi siitä, miten vastauksia tulisi perustella ja oikoa yleisimpiä virheellisiä ajattelumalleja. Minulla oli siis monta syytä lähetä ratkomaan tätä haastetta.

Miten ratkaisit asian?

Loin Moodleen systeemin, jossa opiskelija palauttaa saman tehtäväsarjan ratkaisut kahteen kertaan, eri palautuskansioihin. Kun opiskelija on palauttanut ratkaisut ensimmäisen kerran, ensimmäinen palautuslaatikko muuttuu automaattisesti hyväksytyksi ja opiskelija näkee tehtävien malliratkaisut. Tämän jälkeen opiskelija käy malliratkaisujen avulla omat ratkaisunsa läpi, merkitsee virheelliset kohdat punaisella ja kirjoittaa lyhyesti omin sanoin, mikä virhe ajattelussa on tapahtunut. Lisäksi opiskelija voi kirjoittaa kysymyksiä opettajalle ratkaisujen yhteyteen, mikäli jokin asia ihmetyttää. Sen jälkeen opiskelija palauttaa ratkaisunsa uudelleen toiseen palautuskansioon kommentein ja kysymyksin varustettuna. Minä käyn läpi nämä ratkaisut, vastaan opiskelijan kysymyksiin ja annan palautetta.

Miten koet ratkaisusi eli kahden palautuksen taktiikan toimivan?

Itse olen opettajana ollut erittäin tyytyväinen kahden palautuksen systeemiin. Koen, että opiskelijoiden oppiminen on vahvistunut, kun heidän on ollut pakko käydä läpi omat ratkaisunsa mallien avulla ja todella pohtia omaa ratkaisuaan. Tuntuu, että opiskelijat ovat saaneet tärkeitä oivalluksia tätä kautta. Lisäksi koen, että kun opiskelijat ovat kirjoittaneet omin sanoin tekemistään virheistä, tämä on tehnyt minulle enemmän näkyväksi opiskelijoiden ajattelua. Myös vuorovaikutus opiskelijoiden ja minun välillä on lisääntynyt, kun opiskelijat aktiivisemmin kirjoittavat kysymyksiä ratkaisujen yhteyteen.

Systeemi on myös vähentänyt opettajan työmäärää, kun opettajan ei tarvitse korjata kaikkia mekaanisia virheitä. Voin keskittyä palautteessani muihin asioihin ja vastailla kysymyksiin.

Tämä systeemi näyttäisi kuitenkin aiheuttaneen sen, että kaikista heikoimmat opiskelijat lopettavat verkko-opinnot herkemmin heti alkuunsa. Se, että pystyy analysoimaan omia ratkaisujaan malliratkaisujen avulla, vaatii hyviä analyyttisen ajattelun taitoja ja opiskelutaitoja.

Onko sinulla jo joitakin ideoita jatkokehittämiseen?

Suunnitelmanani olisi lisätä malliratkaisuihin huomioina esimerkiksi yleisempiä virheitä ja puutteita, joita opiskelijoiden ratkaisuissa on, jotta opiskelijat osaavat kiinnittää erityisesti näihin asioihin huomiota. Myös vaihtoehtoisia ratkaisutapoja aion lisätä. Aion siis tehdä tulevaisuudessa malliratkaisuista yhä merkittävämmän oppimisvälineen verkkokursseilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.