Oppimismenetelmänä pelillisyys

Pelillisyys ja tarinallisuus voivat auttaa ammatillisia opiskelijoita kehittämään avointa ja luovaa ajattelua. Niihin liitettynä ongelmalähtöinen oppiminen tuo uusia ulottuvuuksia oppimiseen. Usein tähän liittyy vielä tiimityöskentely, joka puolestaan kehittää vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä lisää yhteisöllisyyttä, erilaisuuden ymmärtämistä sekä kenties myös suvaitsevaisuutta suhteessa muihin toimijoihin.

Pelillisyys voidaan määritellä esimerkiksi seuraavasti: ”se on pelillisten elementtien ja periaatteiden hyödyntämistä ei-pelillisissä yhteyksissä” (Werbach, 2014). Pelillisten elementtien avulla kehitetään mm. kohderyhmän sitoutumista, tuotteliaisuutta, innostusta, oppimista, työnhaun taitoja tai liikunnallisuutta.

Useat tutkimukset osoittavat, että pelillisyydellä on positiivisia vaikutuksia oppijoihin kognitiivisen joustavuuden ja erilaisten roolien omaksumisen kautta. On kuitenkin muistettava, että on olemassa yksilöllisiä ja tilannekohtaisia eroja. Pelillisyys voi kuitenkin auttaa oppijoita myös muuttamaan omaa käsitystään oppimisesta.

Pelaaminen on yleensä nähty ajanvietteenä ja osana vapaa-aikaa. Pelaamisen merkitys koostuu kuitenkin todellisen kiinnostuksen, käyttömahdollisuuksien ja kokeilun yhdistämisestä. Pääajatuksena on ”seurata omaa kiinnostusta” ja ”edetä niin pitkälle kuin mahdollista”. Vaikka improvisointi ja impulsiivisuus voivat vaikuttaa fokusoimattomalta ja järjettömältä toiminnalta, niin kuitenkin varsinainen merkitys muodostuu suhtautumisesta peliin silloin, kun oppija antautuu siihen täysin. Aivan kuten virtuaalipelit tarjoavat pelaamisen vapautta ja täydellisen tuloksen saavuttamiseen tähtäämistä, niin myös tosielämään perustuvat pelit yhdistävät hetkellisen tavoitteellisuuden, mielikuvituksen sekä kognitiiviset toiminnot. Pelillisyyttä voidaankin hyödyntää monin keinoin niin opiskelussa kuin myös työelämässä, perehdytyksessä tai valmistautumisessa työelämässä oppimiseen.

IV4J (Innovation in VET for Job and Employment)- hankkeessa kehitettyjen oppaiden tarkoituksena onkin tarjota ammatilliseen koulutukseen mielekkäitä lähestymistapoja, joiden avulla voidaan integroida oppimistuloksia merkitykselliseksi osaksi työelämässä tarvittavia taitoja.

Opettajan kommentti, SBH -SüdOst-oppilaitos: ”Ongelmalähtöinen oppiminen liitetään usein todellisen elämän tilanteisiin eräänlaisena simulaationa, jolloin oppilaitoksessa ratkaistaan käytännön ongelmia. Kuitenkin simulaation ja pelin välinen ero on tässä hyvin kapea. Ongelmalähtöisen oppimisen pelilliset ominaisuudet lisäävät motivaatiota, ja simulaatiot siirtävät sisällöllistä oppimista käytäntöön. Tämä edellyttää kuitenkin sisällön ja tehtävien integroimista ongelmalähtöiseen oppimiseen sellaisella tasolla, joka mahdollistaa opiskelijoille uusien taitojen hankkimisen osana oppimisprosessia. Oppimisen ohjaus on tässä tärkeänä elementtinä”.

Nouda oma sähköinen pelillisyyden oppaasi täältä: http://iv4j.eu/?page_id=721

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.