Osaamisperusteisuus tukee yksilöllistä oppimista

Osaamisperusteisuudessa on oleellista, että opiskelijoiden yksilölliset opintopolut saadaan toteutumaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Koulutuksen järjestäjä voi toteuttaa opetusta eri tavoin mahdollistaakseen osaamisperustaisen opetuksen. Opettajan työnkuvaa voidaan tarkastella uudella tavalla sekä sopia paikallisesti työnkuvasta ja työn tavoitteista.Toiminnan muutos vaatii tuekseen pedagogista johtamista, missä huomioidaan sekä pedagoginen että didaktinen näkökulma.

Osaamisperusteisessa pedagogisessa toiminnassa

  • tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen
  • mahdollistetaan opiskelijan yksilöllinen eteneminen opinnoissa
  • opetusjärjestelyillä luodaan edellytykset oppimisen ohjaukseen eri ympäristöissä
  • edistetään oppimisen ja ohjauksen yhteissuunnittelua sekä jaettua ohjaajuuttaja ja opettajuutta
  • hyödynnetään oppimisen ja opetuksen tukena työkaluja ja ympäristöjä, jotka ovat opiskelijalle tuttuja ja luontevia
  • hyödynnetään erilaisia toimiviksi todettuja pedagogisia malleja ja edelleen kehitetään niitä.

Ammatipeda-sivustossa on runsaasti tietoa osaamisperusteisesta opetuksesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.