Palautetieto opettajan ja arjen pedagogiikan tukena

Omniassa ollaan ottamassa käyttöön uutta palautekokonaisuutta. Palautekokonaisuuden kovassa ytimessä ovat opettajan työhön ja pedagogiseen toimintaan liittyvät palautteet. Jos historiassa palautteita on kerätty ja käsitelty toisistaan irrallaan ja palautetiedolla kenties haettu vastauksia yksittäisiin teemoihin ja tukea yksittäisiin kehittämisen kohteisiin, uuden palautteiden kokonaisuuden on tarkoitus koota palauteprosessit ja aivan erityisesti, palautetiedon käsittely ja hyödyntäminen laaja-alaiseksi, yhtenäiseksi ja kattavaksi ”palautemaisemaksi”.

Palautetiedon keräämisen ja käsittelemisen sekä sen kehittämisen, voidaan ajatella laajassa kuvassa liittyvän ammatillisen koulutuksen syyskuussa 2019 julkaistuun laatustrategiaan (Kohti huippulaatua, ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030, OKM/10/040/2018). Laatustrategia kuvaa ammatillisen koulutuksen toiminnan ja ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan visiota kohti huippulaatua alkavan vuosikymmenen kuluessa. Strategia on tarkoitettu työvälineeksi ammatillisen koulutuksen toimijoille ja se tarkastelee laadunhallintaa laadun ohjauksen, johtamisen, varmistamisen ja kehittämisen näkökulmista. Laatustrategian lähtökohtana on toiminnan jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta vuoteen 2030 ja se jaottelee laatuvision viiden vaikuttavuustavoitteen avulla.

Vaikuttavuustavoitteet ovat:

  • Laadunhallinta on kokonaisvaltaista
  • Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana
  • Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa
  • Päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon
  • Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti

Valtakunnallinen laatustrategia tuntuu leijailevan kaukana yksittäisen opettajan maanantaiaamusta, mutta jos ajatellaan, että laatu tehdään arjessa ja meistä jokainen on omalta osaltaan lenkki amiksen laatuketjussa, palautetieto osana oman työn johtamista ja arjen päätöksentekoa nivoutuu opettajan työkaluksi siinä missä pedagoginen osaaminen ja ohjaustaidot tai oman substanssialan asiantuntemus.

Omnian opiskelijat pääsevät vuonna 2020 antamaan palautetta valtakunnallisen amis-palautteen kautta, keskustelemaan kokemuksistaan johdon ja päälliköiden kanssa opiskelijafoorumeissa sekä arvioimaan kokemuksiaan opetuksesta ja ohjauksesta uudessa tutkinnon osan palautteessa. Juuri tutkinnon osan palautteen tuottama palautetieto on lähitulevaisuudessa osa sitä tietokokonaisuutta, jonka varassa me opettajina voimme kehittää toimintaamme ja tehdä opiskelijoihin suoraan vaikuttavia arjen valintoja ja ratkaisuja. Tutkinnon osan palautteessa opiskelijat antavat palautteen kokemuksestaan opetuksen ja ohjauksen laadusta niin lähiopetuksessa kuin työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Opiskelijat pääsevät arvioimaan toteutuksen onnistumista kokonaisuutena henkilökohtaistamisesta aina näyttöön ja osaamisen arviontiin asti. Tutkinnon osan palaute kerätään tulevaisuudessa jokaisen toteutuksen päätteeksi, palautetieto kootaan keskitetysti ja tuodaan ao. opettajien ja koulutuspäälliköiden käyttöön.

Asiakaslähtöisyys toiminnan lähtökohtana ja jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta. Kysymällä asiakkaalta hänen kokemuksestaan, voimme tuoda asiakkaan, opiskelijan, näkemyksen osaksi oman toimintamme johtamista. Palautetieto on toki vain yksi osa siitä tiedosta, jota tarvitsemme toiminnan jatkuvaan parantamiseen, mutta perustoimintojen ja ammatillisen koulutuksen perustehtävän toteutuessa lain ja asetusten mukaisella tavalla, juuri palautetieto voi olla se tiedon osa-alue, jonka avulla voimme jatkuvasti parantaa Omniaa kohti tasalaatuista huippulaatua.

Opettaja ja asiantuntija Samu Koskimies

samu.koskimies@omnia.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.