Pedapodcast

RSS PEDA-Podcast

 • Omnia PedaPodcast Jakso 8: Yhteisten tutkinnon osien merkitys ammatillisessa koulutuksessa syyskuu 9, 2019
  Mikä on yhteisten tutkinnon osien rooli ja merkitys ammatillisessa koulutuksessa? Miten yhteisten tutkinnon osien integrointia työelämään ja ammatillisiin aineisiin voisi edistää? PedaPodcastin 8. jaksossa keskustellaan yhteisten tutkinnon osien roolista ja merkityksestä osana uudistunutta ammatillista koulutusta. Lisäksi kuulemme asiantuntijavieraidemme näkemyksiä siitä, miten yhteisten tutkinnon osien toteutuksia tulisi uudistaa työllistymisen ja jatkuvan oppimisen edellytysten varmistamiseksi.Mukana keskustelemassa Omnialaiset […]
  Omnia
 • Omnia PedaPodcast Jakso 7: Luotsiopettajuus Omniassa toukokuu 27, 2019
  Kuka on Luotsiopettaja? Mitä Luotsiopettaja tekee? Mitä hyötyä on Luotsiopettajamallista?Työelämän ja ammatillisen koulutuksen muutokset edellyttävät koulutuksen järjestäjiltä toimivia malleja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja laadukkaan toiminnan varmistamiseen.Parasta osaamista –verkostohankkeessa on tuotteistettu Luotsiopettajamalli. Luotsiopettaja toimii esimiehen rinnalla tukemassa opetus- ja ohjaushenkilöstöä muutoksessa. Hän ohjaa, auttaa, kannustaa kollegoitaan arjen haasteissa ja muutostilanteissa. Hän toimii yhteistyössä muiden luotsien […]
  Omnia
 • Omnia PedaPodcast Jakso 6: Kansainvälisyys oppimisympäristönä toukokuu 13, 2019
  Mitä kansainvälisyys tarkoittaa oppimisympäristönä ja miksi se on erityisen tärkeää juuri tässä hetkessä? PedaPodcastin 6. jaksossa keskustellaan opiskelijoiden kansainvälisestä liikkuvuudesta ja pääsemme tutustumaan siihen, miltä kansainvälisyystoiminta näyttäytyy Omniassa. Miten vaihtojaksolle valmentaudutaan? Miten osaaminen tehdään näkyväksi? Miten arviointi suoritetaan? Minkälaisia onnistumisia ja haasteita liittyy opiskelijavaihtoihin?Tämän jakson vieraina meillä on kansainvälisen toiminnan asiantuntija Mika Heino ja ravintola-catering […]
  Omnia
 • Omnia PedaPodcast Jakso 5: Yksilölliset ja joustavat opintopolut huhtikuu 29, 2019
  Miten opiskelijoille mahdollistetaan yksilölliset ja joustavat opintopolut? PedaPodcastin 5. jaksossa perehdytään opiskelijoiden ohjaukseen yksilöllisillä opintopoluilla ja pääsemme tutustumaan Omnialaisiin joustavan oppimisen toteutusmalleihin. Keskustelemme myös siitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa opettajan näkökulmasta? Tämän jakson vieraina meillä on opettajat Tanja Oikarinen ja Matti Seise.
  Omnia
 • Omnia PedaPodcast Jakso 4: Kiltakoulu käytännössä huhtikuu 15, 2019
  Mikä on Kiltakoulu? Miten Kiltakoulu-toimintamallissa opiskelijat hankkivat osaamista? Mitä se edellyttää opettajilta? PedaPodacastin 4. jaksossa saamme vastauksia noihin kysymyksiin ja pääsemme tutustumaan Kiltakoulun ideologiaan ja pedagogiikkaan. Vieraina vuoden kilta 2019 tunnustuksen saanut Omnian Kokkikilta Originalin opettaja Oona Haapakorpi ja opiskelija Patrik Tanner.
  Omnia
 • Omnia PedaPodcast Jakso 3: Työelämässä oppiminen ja opettajien työelämäosaaminen huhtikuu 1, 2019
  Mitä työelämä- ja verkosto osaaminen tarkoittaa opettajan työn näkökulmasta? Koulutuksen järjestäjien ja työelämän välinen yhteistyö ei toteudu itsestään eikä pysy vireänä ilman aktiivisia toimia. Opettajan tehtävänä onkin seurata aktiivisesti työelämää ja sen muutoksia sekä vahvistaa yhteistyötä omalla toiminallaan. Yhteistyön pitää aina hyödyttää kaikkia osapuolia. Työpaikka on usein se ympäristö, jossa oppimista parhaiten tapahtuu ja siellä […]
  Omnia
 • Omnia PedaPodcast Jakso 2: Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjaaminen maaliskuu 18, 2019
  Mitä henkilökohtaistaminen tarkoittaa uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa? Tässä jaksossa pureudutaan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan vahvuudet, tavoitteet tulevalle uralle ja aikaisempi osaaminen sekä tarvittava tuki ja ohjaus. Opiskelijan kanssa suunnitellaan yhdessä, mitä osaamista hän hankkii, miten ja milloin tavoitteidensa saavuttamiseksi. Omniassa tutkintovastaavat ovat henkilökohtaistamisen asiantuntijoita ja toimivat opettajien tukena sekä varmistavat laadukasta toimintaa. Mukana […]
  Omnia
 • Omnia PedaPodcast Jakso 1: Esittelyjakso maaliskuu 18, 2019
  Miksi pedapodcast? Esittelyjaksossa pedapodcastin hostit Katja Österberg ja Minna Ström esittelevät podcastissa käsiteltävät teemat sekä pohtivat yhteisen keskustelun tärkeyttä ammatillisen koulutuksen uudistuksen edistäjänä. Lisäksi Katja ja Minna miettivät hankeviestinnän mahdollisuuksia podcastien avulla. Twitter: @KatjaOsterberg & @minnastrom #pedapodcast
  Omnia