Oppiminen online toi osaamismerkkeihin perustuvan osaamisen tunnistamisen

Oppiminen online on uudenlainen tapa toteuttaa ammatillisen opetustoimen henkilöstö- ja täydennyskoulutusta pelillisessä muodossa. Se pohjautuu ope.fi-taitotasoihin: keskeisenä teemana on digiteknologian opetus- ja ohjauskäytännön kehittäminen ja edistäminen ammatillisessa koulutuksessa.

Jatka lukemista ”Oppiminen online toi osaamismerkkeihin perustuvan osaamisen tunnistamisen”

Näytä ja jaa osaamisesi osaamismerkeillä

Digitaalinen osaamismerkki on visuaalinen tapa tehdä osaaminen näkyväksi. Siihen kuuluu varsinainen merkki ja sen metatiedot kuten myöntäjä ja kriteerit.

Opetusalan ammattilaisena olet todennäköisesti jo hankkinut monenlaista pedagogista ja digitaalista osaamista, myös vapaa-ajallasi. Tee aiemmin hankittu osaamisesi näkyväksi hakemalla osaamismerkkiä. Omnia, OAMK ja HAMK ovat yhteishankkeessa rakentaneet ope.fi-taitotasoihin perustuvan kokonaisuuden, jossa voit hakea yli viittäkymmentä osaamismerkkiä ja tehdä osaamistasi näkyväksi.

Mikä osaamismerkki on?

Osaamismerkki (”open badge”) on digitaalinen todiste. Osaamismerkin myöntäjä suunnittelee merkin, määrittelee kriteerit ja vastaa merkkien myöntämisestä. Osaamismerkin hakija osoittaa hakemuksessaan täyttävänsä kriteerit. Vastaanotettuaan merkin hän liittää sen portfolioonsa ja jakaa haluamassaan yhteydessä.

Jatka lukemista ”Näytä ja jaa osaamisesi osaamismerkeillä”