Mobiilivideoiden teko tuki aseptiikan oppimista

Aseptiikan opintojakso 1 ov 
(24 tuntia lähiopetusta ja 16 tuntia itsenäistä työskentelyä) perusopinnoissa Hoidon ja huolenpidon tutkinnon osassa
Opettaja: Riitta Vihunen
Lähihoitajaopiskelijaryhmä LAHY13SVA, syksy 2013

Oppimistavoitteet

Opiskelija

 • ottaa huomioon työssään aseptisen työskentelyn periaatteet.
 • ottaa huomioon työssään yleisimmät tartuntojen aiheuttajat sekä niiden leviämistiet.
 • ymmärtää infektioiden taloudelliset vaikutukset.
 • toimii voimassa olevien hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen mukaisesti ja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan (mm. käsien pesu ja desinfiointi) niin, ettei aiheuta tartuntoja.

Pedagoginen malli

Autenttinen oppiminen

Lähiopetuksessa opiskeltiin aluksi mikrobit, immuunijärjestelmä ja säädökset. Terveydenhuollon jätteiden kierrätyksestä opiskelijat tekivät itsenäisesti oppimistehtävän Moodleen. Opintojakson lopussa oli kokoava kotitentti, joka palautettiin myös Moodleen. Opiskelijat tuottivat ryhmätöinä mobiililaitteilla videoita autenttisista aseptiikan työtilanteista.

Tehtävänanto

Ryhmän tehtävänä on hakea tietoa aiheesta sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida omalla mobiililaitteella video, jossa käy selville aseptinen toiminta kyseisessä työtilanteessa.

Videoiden aiheet ja tekijät:

 1. Tartuntatiet, tartuntaportit 3 opiskelijaa
 2. Lähihoitajan henkilökohtainen hygienia 4 opiskelijaa
 3. Käsihygienia  4 opiskelijaa
 4. Suojaimet ja suojavaatetus  4 opiskelijaa
 5. Puhtausluokitukset, erilaiset käsineet, steriilipakkauksen avaaminen 4 opiskelijaa
 6. Kosketuseristys ja eritetahran desinfektio 4 opiskelijaa
 7. Yleiset varotoimet ja neulanpistotapaturma 5 opiskelijaa

Aikataulu

 • 26.11. klo 8.15 – 11.15 tiedonhaku ja käsikirjoitus -> Oppimateriaali: Anttila & Kaila-Mattila & Kan & Puska & Vihunen. Hoitamalla hyvää oloa. Soveltuvin osin. ja Karhumäki & Jansson & Saros. Mikrobit hoitotyön haasteena.Soveltuvin osin.
 • 3.12. klo 8.15 – 11.15 kuvaaminen (opiskelijat kuvasivat seuraavilla laitteilla: iPad, Samsung-tablet, iPhone 4 kpl, digijärjestelmäkamera)
 • 10.12. klo 8.15 – 11.15 esityksen editointi (iMovie, Movie Studio, Moviemaker), tallentaminen ja jakaminen (Youtube ja linkit Moodleen)
 • 17.12. klo 8.15 – 11.15 esitykset ja palautteet: videot katseltiin yhdessä ja ryhmät antoivat toisilleen palautetta, samalla opettaja antoi oman palautteensa, palautteet kirjattiin Moodlen keskustelualueelle

Tuotokset

2 esimerkkiä videoista

Palautekeskustelu videoesityksistä

Palautteet annettiin ryhmittäin esittävälle ryhmälle ja tallennettiin Moodlen keskustelualueelle (Tartuntatiet ja -portit ryhmälle annettuja palautteita esimerkkinä)
Arvioinnin kohteet sovittiin ennen esityksen katsomista, opettaja antoi palautteen samalla periaatteella:
 • Miten selkeä esitys oli?
 • Miten sisältöalueet löytyvät?
 • Miten on toteutettu
  • puhe
  • kuvat
  • tekstit
  • musiikki
  • videoklipit ja editointi?
 • Miten roolit onnistuivat?
 • Mitä opit esityksestä?
 • Mitä olisit tehnyt eri tavalla?
”Video oli hyvin selkeä, josta kävi esille aihe hyvin. Video ja klipit toimivat sulavasti ja ääni kuului selkeästi. Kokonaisuutena toimi hyvin. Videota oli helppo seurata.”
”Asia oli selkeästi esitetty, mukava kun oli itse nauhoitettu omaa puhetta ja esityksen nopeus oli sopiva.. Videopätkät havainnollistivat hyvin eri tartuntatiet ja portit. Hienosti toteutettu”
”Esitys oli hyvä ja hienosti tehty! Tartuntatiet ja tartuntaportit oli kerrottu selkeästi kuvilla havainnollistaen. Puhe oli selkeää ja rauhallista. Video muistutti siitä, kuinka helposti mikrobit leviävät…”
”Esitys oli selkeä ja kaikki toimi siinä hyvin(: harmi, että vain yhden opiskelijan ääni kuului siinä koko ajan, koska nyt tuntui siltä, että hän oli tehnyt itse koko esityksen. Puhe, kuvat ja tekstit tulivat siinä hyvin näkyviin/kuuluviin ja oikeisiin aikoihin, Hyvä!”

”Todella monipuolinen ja selkeä esitys! Oli toteutettu hyvin, selvästi nähty vaivaa. Sisällössä oli myös kaikki tarpeellinen, ja vaikka asiaa oli suht paljon, jaksoi esitykseen keskittyä ja asiat varmasti jäävät hyvin mieleen näin 🙂 Kiva, että ei ollut vaan luettavaa tekstiä vaan olitte puhuneet sen päälle! Videoklipit oli hyvä lisä esitykseen havainnollistamaan.”

”Video oli selkeä liikkuvineen ja stillkuvineen. Kuvat kuvasivat hyvin aihetta ja näyttelijät osasivat hienosti osuutensa. näyttelijöiden avulla videosta tuli selkeämpi ja opettavaisempi. Kävi ilmi tartuntaporttien tarkoitus käytännössä. Toteutukseen oli panostettu ja mietitty roolien tehtävät ja tarkoitus.”

”Erittäin selkeästi käsitelty aihe.  Kaikki toimi loistavasti: puhe, kuvat, tekstit, editointi.  Havainnollistavat roolit oli esitetty hyvin ja ne todella palvelivat tarinan kulkua sekä elävöittivät entisestään erittäin onnistunutta tarinaa.  Myös still-kuvat toimivat hyvin ja olivat puhuttelevia.  Upea esitys, en olisi osannut saatikka halunnut tehdä mitään eri tavalla.  Näki että oli nähty paljon vaivaa, katsojan oli kuitenin hyvin helppo seurata tätä.”

”Tekijänä mielestäni esitys oli hyvin selkeä. Editoinnissa olisi voinut kiinnittää enemmän huomiota videon etenemiseen ajallisesti; nyt videota katsellessa tuntui että loput powerpoint-slidet etenivät hyvinkin nopeasti. Äänitasoista kiinnitin huomiota nyt koulussa katsellessa siihen, että videosta huomasi selvästi milloin nauhoitus päättyy. Eri aiheisiin olisi voinut käyttää enemmänkin aikaa. Musiikkia ei ollut, koska se ei olisi sopinut videon asialliseen ja ytimekkääseen sisältöön. Havainnollistavia esimerkkejä olisi voinut toteuttaa enemmän videoiden.”

Palautteita opiskelijoilta mobiilivideoista oppimisen menetelmänä

”Videoiden tekeminen oli hauska oppimistyyli. Haasteena saada videoon kaikki oleellinen hyvin selkeästi ja sopivassa mitassa niin, että videota on helppo seurata mielenkiinnolla. Ohjausta oli minusta tarpeeksi, mutta oma aihe olikin yksinkertaisempi kuin useampien.”
”Muuten kiva menettelytapa, mutta itse olisin aivannut enemmän apua videon tekemisessä, sillä tein sitä ensimmäistä kertaa, eikä mikään tuntunut onnistuvan :D”
”Videojen tekeminen oli hauskaa ja ite ainakin opin siinä paljon, varsinkin omaa aihetta tehdessä. Mutta myös muitten omista kun ne oli tehty niin, että niitä oli mielenkiintoinen seurata. Kaikin puolin on ollut kiva kurssi :)”
”Mielestäni videoiden tekeminen oli hauska ja toimiva tapa oppia aseptiikasta. Asioita käsiteltiin teoriassa, sekä esitettiin myös käytännössä. Juurikin käytäntö on se asia, mikä auttaa itseäni ymmärtämisessä ja oppimisessa. Haasteita tuotti videoiden tekemisessä ehkä se, että itse en osaa editoida videoita millään ohjelmalla, joten editoiminen meni yhden ryhmäläisen harteille. Hän kuitenkin hoiti homman kotiin, kiitos siitä! 🙂 Ohjausta saimme mielestäni ihan riittävästi. Kiitos kun saimme kokeilla tällaistakin oppimistyyliä, oli kyllä minun mieleeni :)”
”Mielestäni tämä oli kiva tapa toteuttaa näitä, vähän erilaista kun aina pp-esitysten teko. Oppi muutakin asioita samalla kuin vain aseptiikkaa. Toisten videoiden katsominen on mielekkäämpää kuin tavallisten pp-esitysten katsominen ja kuunteleminen joten asiatkin jäi paremmin mieleen.”
”Tää oli ehkä kivoin tehtävä koko vuonna. On ollut niin paljon kirjallisia tehtäviä ja videon teko tuli mukavasti vähän helpottamaan. Oman videon asiat on nyt juurtunu kyllä syvälle päähän. Muiden tekemistä videoista oli paljon helpompi ja mukavampi oppia, kuin tekstiversiosta tai ihan opetukseen tarkoitetuista videoista. On aina mukavampi katso videoita, kun niissä on luokkakavereita ja siten asiat jäävät paremmin mieleen. Oli myös erittäin tärkeää ja palkitsevaa, että videot katsottiin yhdessä ja niitä arvioitiin. Ei haittaisi jos opettajia olisi kaksi ohjaamassa, mutta opettaja venyi hyvin kuitenkin joka suuntaan :)”
”Todella mielekäs tapa oppimismenetelmänä! Videoita oli ilo seurata. Jokaisella ryhmällä oli omanlaisensa video, jonka vuoksi toistoa ei tullut kuten esimerkiksi powerpoint-esityksissä tuppaa käymään ja tämän vuoksi mielenkiinto säilyi yllä. Itse toivoisin enemmänkin samanlaisia työskentelymuotoja! Omalla kohdallani kiinnitin oppimiskokemuksena erityisesti huomiota siihen, että koko projektin ajan itsellä ja ryhmällä oli positiivinen asenne. Työ ei ollut valmis ennen kuin kaikki olivat siihen tyytyväisiä. Työtunteja tähän upposi huomattavasti enemmän kuin perinteisiin toteutuksiin, mutta olin itse hyvin tyytyväinen valmiiseen työhön, eikä tätä tehdessä tullut samanlaista turtumusta kuin powerpointtien kanssa monesti käy. Isompina haasteina oli kerronnan toteutuksen riemut: halvalla kuulokemikrofonilla kaikki k ja p-kirjaimet saivat äänen rätisemään. Olisin myöskin mieluusti käyttänyt enemmän kuvattua materiaalia toteutuksessa, mutta aihe oli siinä mielessä haastava. Ohjaukseen en kokenut enempää tarvetta vaan työ sujui ryhmässä tosi kivasti eikä meillä ollut isoja ongelmia.”

Mobiilioppiminen tukee ohjausta, oppimista ja osaamisen osoittamista

Mobiilioppiminen mahdollistaa entistä työelämälähtöisemmät polut ammattiin ja tekee parhaimmillaan opiskelijasta aktiivisen tiedon tuottajan, oman oppimisensa näkyväksi tekijän. Koulutamme tulevaisuuden osaajia, joten annetaan heille parhaat mahdolliset eväät työelämään.

Jatka lukemista ”Mobiilioppiminen tukee ohjausta, oppimista ja osaamisen osoittamista”

Mobiilibongaus monipuolistaa autenttisia oppimisympäristöjä

autentt_video-oppimat-kuvausMobiilibongaus pohjautuu ajatukseen perinteisestä lintujen bongauksesta tai kevään kasvilajien seurannasta. Sitä voidaan kuitenkin käyttää näiden lisäksi useissa eri käyttökohteissa, oli kyse sitten teknisten alojen opetuksesta tai vaatesuunnitellusta. Bongauksen kohteena voivat olla myös erilaiset caset tai ratkaisut tai vaikkapa reseptit.

Jatka lukemista ”Mobiilibongaus monipuolistaa autenttisia oppimisympäristöjä”