Mobiilivideoiden teko tuki aseptiikan oppimista

Aseptiikan opintojakso 1 ov  (24 tuntia lähiopetusta ja 16 tuntia itsenäistä työskentelyä) perusopinnoissa Hoidon ja huolenpidon tutkinnon osassa Opettaja: Riitta Vihunen Lähihoitajaopiskelijaryhmä LAHY13SVA, syksy 2013 Oppimistavoitteet Opiskelija ottaa huomioon työssään aseptisen työskentelyn periaatteet. ottaa huomioon työssään yleisimmät tartuntojen aiheuttajat sekä niiden leviämistiet. ymmärtää infektioiden taloudelliset vaikutukset. toimii voimassa olevien hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen mukaisesti ja [Lue koko sivu…]

Mobiilibongaus monipuolistaa autenttisia oppimisympäristöjä

autentt_video-oppimat-kuvausMobiilibongaus pohjautuu ajatukseen perinteisestä lintujen bongauksesta tai kevään kasvilajien seurannasta. Sitä voidaan kuitenkin käyttää näiden lisäksi useissa eri käyttökohteissa, oli kyse sitten teknisten alojen opetuksesta tai vaatesuunnitellusta. Bongauksen kohteena voivat olla myös erilaiset caset tai ratkaisut tai vaikkapa reseptit.

[Lue koko sivu…]