Image Juxtaposition (Ennen / Jälkeen kuvat)

Kenelle tämä artikkeli sopii?

Tämä artikkeli on opettajille joka halua lisätietoa h5p ”Image Juxtaposition” aktiviteetista tai ohjeet miten luoda sellaista Moodlessa.

Yleinen kuvaus

Mitä tämä aktiviteeti tarjoa?

Tämä aktiviteetti tarjoa opiskelijat mahdollisuus oppi katsomassa tilanne ennen tapahtuma sekä tapahtuman jälkeen nopeasti.

Miksi se olisi hyödyllinen opetuksessa?

Tämä voi auttaa opiskelijat ymmärttää mitä odotukset olisivat ennen heidän töitä on tehty ja millaista lopputilanne pitäisi olla.

Esimerkiksi, ravintola pöydän asettaminen, puu-osien kiinnittäminen tai lomakkeen täyttäminen.

Tarjoako tämä aktiviteetti suorittaminen tulokset?

Ei tarjoa.

Mitä tarvitsen luoda tämä aktiviteetti?

1 kuva ennen, ja 1 kuva jälkeen.

Vaikutus on parempi jos kuvat ovat otettu samasta kuvakulmasta.

Toteutukset ja esimerkit

Image Slider (Kuva slideri)

Kenelle tämä artikkeli sopii?

Tämä artikkeli on opettajille joka halua lisätietoa h5p ”Image Slider” aktiviteetista tai ohjeet miten luoda sellaista Moodlessa.

Yleinen kuvaus

Mitä tämä aktiviteeti tarjoa?

Tämä aktiviteetti mahdollisuus esittää monta kuvaa käyttämällä sama työaluetta.

Miksi se olisi hyödyllinen opetuksessa?

Tämä on hyödyllinen silloin kun on suuri määrä kuvia esittää, kuten kuva albumi mutta kuvat olisi viennyt paljon tilaa jos esitetty yksi kerralla.

Esim, jos on prosessi missä opettaja halua visuaalisesti näytä kaikki askelit.

Tarjoako tämä aktiviteetti suorittaminen tulokset?

Ei tarjoa.

Mitä tarvitsen luoda tämä aktiviteetti?

2 tai enemmän valokuvat. Varmista että lisäät kuvat haluttu järjestyksessä.

Huomaa että kuvan mukana teksti näy vain jos hiiren osoitin on siirretty kuvan päällä ja odota siellä vähän aikaa.

Toteutukset ja esimerkit

Planner

Planner yleisesti

Planner on Omnian Pilveen eli Office 365:een kuuluva tehtävänhallinnan ja -suunnittelun työkalu. Tätä voi käyttää opetuksessa esimerkiksi HOKS-seurantaan tai muuhun vastaavaan yhteistyössä opiskelijan kanssa. Tästä edempänä myös esimerkki.

Jos Trello on tuttu, niin on helppo ymmärtää miten Planner työkaluna toimii. Ero Trelloon on se, että se toimii Omnian tunnuksilla ja työskentelyä varten ei tarvitse luoda uusia tunnuksia. Näkymät ja muutamat toiminnot ovat toki erilaisia, mutta tämä on täysin luonnollista, kun kysymyksessä on eri palvelun tuottajat.

Yleisnäkymä

Planner tarjoa virtuaalisen taulun, jossa on sarakkeita ja niitä kutsutaan säilöiksi. Yleensä nämä ovat nimetty ”tehtävä”, ”työn alla” ja ”tehty”, mutta Planner nämä on mahdollista nimetä uudelleen esim. käyttäjänimen, aiheen tai tavoitteen mukaan. Tehtävien tilannetta voi seurata myös muilla tavoilla, kuin missä säiliössä tehtävä sijaitsee.

MS Planner on kätevä työkalu, kun haluat seurataa miten opiskelijat suorittavat opintojaan tai tehtäviään, kun tehtävät eivät ole yhdessä palvelussa (kuten Moodlessa jossa on oma seuranta työkalu) tai missä tehtävät vaativat toimimista useammassa vaiheessa tai opiskeluympäristössä, kuten projektityöt, työpaikalla tapahtuva oppiminen tai halutaan seurata esimerkiksi kaikkien YTO-aineiden etenemistä.

Yleisnäkymässä Säilö näkyy päänäkymässä ja tämä opetuksessa voi olla asia kokonaisuus, opintojen osa, tutkinnon osa tai muu isompi kokonaisuus. Tehtävät voi määritellä kunkin kokonaisuuden alle.

Ylhäällä nähdään navigointi mahdollisuudet eri näkymiin, päästään käsittelemään tiedostoja (ei suositella, jos käytössä Teams), Jäsenet, joita tämä suunnitelma koksee ja erilaisia suodattimia näkymän hallintaan.

Yksinkertaisimmillaan esimerkiksi säilöt voivat olla tutkinnon osia ja tehtävät ovat tutkinnon osan osa-kokonaisuuksia. Tehtävien sisällä voit määritellä tehtävään useamman suoritettavan osan (Tarkistuslista) ja siten määritellä opiskelijalle koko tutkinnon. Yksittäisessä opinnossa käytettäessä esimerkiksi matematiikassa säilöt voivat olla aihepiirejä (Peruslaskutoimitukset) ja tehtävät aihepiirin eri tehtävätyyppejä (esim. potenssit) ja tehtävien sisällä tarkistuslistassa tehtävätyypin eri ominaisuuksia (esim. potenssin potenssi, kymmenpotenssi, negatiivinen potenssi).

Tehtävät Plannerissa

Tehtävä ja sen sisältö näyttää alla olevan kuvan mukaiseta. Tehtävässä voi olla enemmän tai vähemmän tietoa, joiden avulla voi helpottaa ymmärtämään tehtävän tavoitteet, kuten eräpäivä, kenelle tehtävä on, mikä on tehtävän tilanne, tehtävän kuvaus,  edistymisen seuranta  ja kommentit (esimerkiksi opettajan ja opiskelijan keskustelua varten). Tehtävään on myös helppo liittää liitteitä, jolloin tarvitut tiedostot ovat helpompi löytää ja tarvittaessa suorituksen voi dokumentoida työkaluun tavallaan todistuksena suorituksesta.

Esimerkki käytöstä

Matti Seise on kehittänyt käyttöönsä Plannerin opiskelijoiden etenemisen seurantaan. Alla olevalla videolla hän kertoo mitä ja miten hän on HOKSausta lähestynyt.

Näkymät Plannerissa

Tehtäviä on mahdollista tarkastella eri näkymien kautta. Näkymistä Kaaviot ja Aikataulu voi olla hyötyä hahamottamaan esimerkiksi opiskelijan etenemistä ja opintojen tahdissa pysymisessä. Alla on esimerkit DigiTutorin ”tiketit” kokonaisuudesta.

Kaaviot auttavat sinua näkemään, mikä  on kaikkien tehtävien tilanne, sekä kenellä tehtävä on myöhässä, kesken tai ei aloitettu laisinkaan.

Aikataulu on kalenteri-näkymä jossa tehtävät ovat järjestetty eräpäivän mukaan. Tästä on hyötyä, kun halutaan suunnitella tehtävien tekemistä pidemmällä aikavälillä.

Tuki

Branching Scenario (Oma polku)

Kenelle tämä artikkeli sopii?

Tämä artikkeli on opettajille joka halua lisätietoa h5p ”Branching scenario” aktiviteetista tai ohjeet miten luoda sellaista Moodlessa.

Yleinen kuvaus

Mitä tämä aktiviteeti tarjoa?

Tämä aktiviteetti tarjoa opiskelijat mahdollisuus oppi katsomalla video sarja jossa tekemällä päätökset vaikuta tilanne ja lopputulos.

Miksi se olisi hyödyllinen opetuksessa?

Tämä voi auttaa opiskelijat epäonnistuu turvallisesti ja oppi miten olisi oikea tapa onnistua.

Se voi olla tehty monta kertaa, milloin vaan, missä vain.

Tämä aktiviteetti voi tarjoa monta eri lopputilanteet. Ei ole pakko varmista että opiskelija aina onnistuu.

Tarjoako tämä aktiviteetti suorittaminen tulokset?

Ei tarjoa.

Mitä tarvitsen luoda tämä aktiviteetti?

Hyvä suunnitelma! Tässä muutama vinkit opimme tekemällä:

  • Kartoita kaikki polut etukäteen.
  • Laita videot suora aktiviteettiin, ei YouTubeen ja linkitä aktiviteettiin. YouTube aina näytä videoehdotukset.

Toteutukset ja esimerkit

Microsoft Teams opettajalle

Kenelle tämä artikkeli sopii?

Tämä artikkeli on suunnattu opettajille opetuksen tueksi ja antaa perusohjeet kurssien luomiseen ja ylläpitämiseen.

Yleinen kuvaus

Microsoft Teams on yksi maailman nopeimmin kehittyvistä yhteistyö alustoista tiimeille ja työryhmille. Nyt Teams on myös kehittynyt opetuskäyttöön yhdistäen OneNote Class Notebookista tutut ominaisuudet ja Microsoft Classroomista tuttuja ominaisuuksia. Opetukseen suunnitellun tiimin nimi on Teams Class. Alusta kehittyy jatkuvasti ja päivityksiä ja lisäominaisuuksia tulee kuukausittain.

Tässä artikkelissa tarkoitus on antaa perusohjeet luokan luomiseen, ominaisuuksiin ja luokan hallintaan opettajalle. Teams Classissa pystyt helposti ja nopeasti luomaan työtilan ryhmälle ja luomaan tehtäviä koko ryhmälle, yksittäisille opiskelijoille tai opiskelijaryhmille. Teams tallentaa opiskelijoiden työt automaattisesti O365-pilvessä ja opiskelijoiden ja opettajien on mahdollista työskennellä vapaasti paikasta ja ajasta riippumatta.

Teams mahdollistaa verkko-opetuksen, perinteisessä opetuksessa tietokonepohjaisen opetuksen, luokan toiminnan kirjaamisen kaikkien tai vain opettajien nähtäväksi, tehokkaat yhteystyö mahdollisuudet ja ryhmätyöt verkossa. Käytännössä kaiken tallentuessa pilveen, tiedot eivät katoa ja ovat aina muokattavissa. Verkossa pidettävät kokeet ovat myös mahdollisia muiden Office365 tuotteiden avulla. Parasta järjestelmässä on, että kaikki O365 tuotteet toimivat järjestelmän sisällä ja käyttäjän ei tarvitse poistua järjestelmästä.

Keskutelu, videolinkki ja työpöydän jakamisominaisuudet mahdollistavat luokan luovan työskentelyn ja antaa uusia monipuolisia mahdollisuuksia opetuksen tueksi.

Kurssin luominen

Kurssin luominen on helppoa.

Ensimmäiseksi luo tiimi ”Liity tiimiin tai luo tiimi” – toiminnolla.

Valitse ”Luo tiimi”.

Lopuksi valitse tiimin muodoksi ”Luokat”.

Tämän jälkeen pyydetään antamaan kurssille nimi ja kuvaus.

Nimen valinnassa kannattaa olla tarkka, koska suositeltavaa on, että sitä ei muuteta enää luomisen jälkeen, koska joissain erityisissä tapauksissa, nimen muuttaminen saattaa aiheuttaa haasteita. Kurssi kuvaukseen kannattaa kuvata kurssi lyhyesti ja ytimekkäästi. Kurssikuvausta voi muuttaa myöhemmin.

Tämän jälkeen pyydetään liittämään opiskelijat ja mahdolliset muut opettajat. Opettajat Lisätään ”Opettajat”-välilehdellä ja opiskelijat lisätään ”Opiskelijat”-välilehdellä. Lisääminen tapahtuu kirjoittamalla nimi ja järjestelmä automaattisesti ehdottaa henkilöitä omasta organisaatiosta.

Osallistujen lisääminen on mahdollista myös myöhemmin, josta ohjeet myöhemmin tässä artikkelissa.

Lisättyäsi opiskelijat ja muut opettajat olet saanut tiimin valmiiksi luokalle ja siirryt tiimin etusivulle.

Luokan muistikirjan aktivointi

Luokan muistikirja kannattaa aktivoida, koska se antaa jokaiselle opiskelijalle yksilöllisen tilan omaan työskentelyyn ja mahdollistaa alustan yhteistyötä varten.  Tästä syystä kannattaa ”Luokan” yleistä kanavalla klikata välilehteä ”Luokan muistikirja”. Tätä kautta pääset automaattisesti ohjattuun toimintoon luokan muistikirjan aktivoimiseksi. Alla esimerkki-video miten luokan muistikirjan voi määritellä.

Tehtävien luominen

Tehtävien luominen on yksinkertaista. Helpointa on luoda tehtävät jo valmiina olevien tiedostojen avulla. Hyväksi havaittuja tiedostoja ovat Word, Excel, PowerPoint ja pdf pohjaiset tehtävät, mutta tehtäviin voi liittää OneNote sivuja, Forms-sivuja ja Sway-sivuja.

Tehtävän määrittämiseen sinun tarvitsee olla tai päättää seuraavat asiat

– Tehtävän nimi

– Tehtävä tiedostona

– Tehtävän kuvaus tai työskentelyohjeet

– Julkaisu- ja/tai palautuspäivämäärä

– Mahdollinen arviointiasteikko (pistemäärä)

– Annatko tehtävän tietyille opiskelijoille vai kaikille

Kokeen luominen

Kokeen luominen on yksinkertaista. Koe luodaan käyttämällä Microsoft Formssia. Microsoft Formssiin kannattaa tutustua täältä ja opetella tekemään monipuolisia interaktiivisia kokeita. Kokeista voi tehdä täysin itse tarkastavia tai osittain itse tarkastavia. Formssiin on helppo lisätä kuvia, videoita ja muita materiaaleja.

Käytännössä tentin ajankohdan ja ohjeiden määritteleminen Forms-lomakkeen jälkeen tapahtuu samalla tavalla kuin tehtävän luomisessa.

Tehtävien ja kokeen tarkastaminen

Tehtävien tarkastaminen tapahtuu tiimin ”Tehtävät”-välilehdeltä.

Yksittäisen tehtävän voi arvioida menemällä haluttuun tehtävään ja tehtävässä klikkaa ”Arvioi”. Tällöin näet kyseiseen tehtävään reagoineet, palauttaneet ja arvioimattomat tehtävät. Klikkaamalla ”Tarkistettavat” näet palautetut, mutta ei vielä arvioidut tehtävät. Tämän jälkeen valitsemalla opiskelija nimeä klikkaamalla pääset opiskelijan tehtävään ja voit täyttää arvioinnin. Arvioinnin ollessa valmis muista valita Palauta ja se siirtyy opiskelijan nähtäväksi.

Mikäli haluat tarkastella kaikkia kurrilla olevia tehtäviä, arviointi tapahtuu samaan tyyliin, mutta Tehtävät-välilehdellä valitsetkin oikeasta yläreunasta ”Arvioi”. Tällöin esiin tulee näkymä, missä kaikki tehtävät näkyvät oikealla yläreunassa. Tehtävässä näkyy kuinka monta tarkastamatonta palautusta kukin tehtävä sisältää ja tehtävään pääset klikkaamalla tehtävää. Tarkastaminen tapahtuu samalla tavalla kuin yksittäisen tehtävän tarkastaminen.

Kommunikointi Teamssissä

Tässä Microsoftilta hyviä ohjeita kommunikointiin

Viestien kanssa työskentely

Video- ja äänikeskustelut

Tiimin hallinta

Lisätietoa käytetyistä tekniikoista

Oppiva Omnian uudistaminen

Miksi uudistus?

Oppiva Omnia sivusto on kokemassa muutosta. Sivuston alkuperäinen tarkoitus oli himmentynyt ja Omniassa päätettiin aloittaa uudistustyö sivujen hyötykäytön parantamiseksi. Samalla haluttiin tuoda näkyville ja saavutettavaksi kaikki se tieto, mitä olemme jo tähän mennessä tehneet. Tavoite on palvella niin Omnialaisia, kuin muitakin käyttäjiä paremmin ja tuoda enemmän esiin mitä me Omniassa teemme ja osaamme.

Millä aikataululla Oppiva.Omnia.fi uudistuu?

2.4.2019 on ovattu uusi Oppiva.Omnia.fi ulkonäkö
 
Oppivan uudistus aikataulu on seuraava
 

Huhtikuu:

– Ulkonäkö (Nykyisen uuden pohjan jatkokehitys)

– MakerSpace- sivut julkaistaan

Kesäkuu-heinäkuu: siirto uudelle palvelimelle (uuden palvelimen myötä Oppiva saa käyttöönsä paljon uusia ominaisuuksia)

Toukokuu – elokuu: sisällön
päivitys ja artikkelit, Oppivaan alkaa tulla toukokuusta lähtien uutta sisältöä, kun tiimit saavat työnsä käyntiin. Siihen asti sivustolla on myös keskeneräisiä sivuja. Tämä kuitenkin auttaa meitä kehittämään palautteiden perusteella sivuston sujuvuutta ja rakennetta käyttäjien tarpeisiin.

Syyskuu –> Oppiva.omnia.fi on täydessä käyttökunnossa ja päivitykset tapahtuvat säännöllisesti tiimien toimesta.

Tutustukaa ja kommentoikaa!

Teams

Omnian O365-palveluiden uusin tulokas on Teams, joka on otettu käyttöön suurella mielenkiinnolla. Teamssin lähes rajattomat ominaisuudet ja eri palveluiden yhdistäminen on luonut aivan uudenlaisen tavan tehostaa työntekemistä ja Teams Class kautta myös aivan uudenlaisen tavan toteuttaa opetusta.

Mikä on Teams?

Teams on Microsoftin O365 ympäristön ohjelma, joka toimii niin viestinnän, kommunikoinnin ja työskentelyn alustana. Teams yhdistää alleen kaikki O365 tuotteet ja hallinnoi tietoa pilvipalveluiden kautta hyödyntäen SharePointtia ja OneDriveä. Tämä käytännössä tarkoittaa, että tiedot säilyvät pilvipalvelussa ja ne on helppo jakaa työryhmien, luokkien ja työntekijöiden kesken.

Perusajatus on työskennellä ”Tiimeissä”, joita voi vapaasti luoda. Tiimi tyyppejä on monta erilaista ja niistä löytyy sopivat niin julkisiin ryhmiin, yksityisiin pienempiin ryhmiin, kuin myös opetuskäyttöön Teams Class muodossa. Tavoite on, että käyttäjillä on mahdollista luoda tiimi omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Tiimi voi olla lyhyt ikäinen esimerkiksi jotain lyhyttä kurssia tai projektia varten tai pidempi ikäinen erilaisten osastojen työskentelyyn tai esimerkiksi non-stop verkkokursseja varten.

Teamssin suurin etu työskentelyyn on sen luomat mahdollisuudet ekologisesti toteuttaa verkkokokouksia paikasta riippumatta, koska palvelut toimivat pilvivpalveluna ja ovat saavutettavissa joko työpöytäsovelluksella tai Online-versiona netissä. Lisäksi Teams toimii kaikilla laitteilla. Huomattavaa on, että laajin valikoima ominaisuuksia on aina työpöytäsovelluksessa, mutta Online-versiokin on hyvin laaja.

Teams-ominaisuudet lyhyesti

Tiimi

 Tiimi on Teamssin runko. Tiimin sisällä välilehdille ja kanaville voi työskentelyn ja toiminnan kannalta rakentaa lähes kaikki ominaisuudet. Välilehtiä ja kanavia suunnitellessa kannattaa käyttää aikaa, jotta rakenne ei mene epäselväksi. Yleinen hyvä ohje on, että ”Kanava” yhdistää isoja teemoja ja välilehdet syventävät tämän teeman tietoja

Chat/keskustelu/Puhelut

 Chat ja keskustelu luovat aivan uuden ulottuvuuden työskentelyyn. Ennen olemme joutuneet käyttämään Skypeä erillisenä, mutta nykyään Skype on upotettu Teamssiin. Näin ollen saman järjestelmän sisällä voit lähettää pikaviestejä ja käydä chat keskustelua työkavereiden kanssa, ottaa Skype puheluita tai soittaa teams video- tai äänipuheluita. Tämä kaikki siis saman järjestelmän sisällä ja ei enää ärsyttäviä poistumisia ohjelmasta toiseen. Työpöydän ja tietojen jakaminen on mahdollista myös puheluiden aikana.

Tiedostojen jako

 Tiimeissä on mahdollista jakaa tiedostoja yhteiseksi ja mahdollistaa niiden yhdessä muokkaamisen niin halutessa. Tiedostojen jako myös varmistaa että yhteiseksi tarkoitettu tieto löytyy yhdestä paikkaa ja se on mahdollista jakaa eteenpäin muihin tiimeihin. Ei enää hankalia erillisasemia tai useita eri versioita.

Kokoukset
 Kokouksien ja palavereiden järjestäminen Teamssin kautta synkronoi ne samalla käyttäjän Outlook kalenteriin. Käyttäminen on helppoa ja osallistujien aikataulut on helppo yhteensovittaa ajoitus-toiminnon avulla.

Miksi Teams?

Teams on jo alkumetreillä osoittanut pedagogisesti ja teknisesti askeleita, jotka luovat oppimiseen ja työskentelyyn aivan uusia ulottovuuksia. Tehtävien luonti opettajalle järjestelmässä on helppoa ja opiskelijoille tehtäviin vastaaminen ja palauttaminen on ollut loogista. Pilvijärjestelmä mahdollistaa yksilölliset tehtävät ja opiskelijoiden ei tarvitse lähtökohtaisesti luoda omia palautuksia. Tehtävät luodessa alkuperäisestä tehtävästä muodostuu jokaiselle opiskelijalle oma kopio, jota he muokkaavat. Tämä taas mahdollistaa persoonalliset palautukset ja opiskelijat voivat käyttää luovuutta tekemiseen.

Pedagogisesti on myös järkevää ja tehokasta, että tuki on tarjolla samassa järjestelmässä, missä työskennellään. Opiskelijat voivat helposti lähettää viestejä opettajalle ja opettaja saa ne helposti esimerkiksi mobiililaitteeseen. Yhteydenottaminen on molemmin puolin tehty helpoksi ja se osaltaan luo hyvän alustan pedagogiseen ja ohjaukselliseen vaikuttamiseen.

Teamssissä opettaja pystyy seuraamaan opiskelijan palautuksia, vaikka opiskelija ei olisi niitä vielä palauttanut. Opettaja voi kommentoida suoraan opiskelijan työhön ja reaaliaikaisesti niin halutessaan seurata opiskelijan työskentelyä. Tämä toisaalta myös mahdollistaa aivan uudenlaisen yhteistyöskentelyn ja pedagogiset ratkaisut ovat rajattomat ja uusien mallien kehittäminen mahdollista.

Muita syitä käyttää Teamssiä:
– Teams on moderni
– Teams on hauska
– Teams on uutta
– Teams tekee työstä helpompaa

Teams käyttöohjeet

Teams opettajalle

Teams opiskelijalle

Yleisetohjeet Microsoftin-sivuilta (englanniksi)

Teams ohjeita suomeksi

Tervetuloa Oppiva-sivustolle

Tervetuloa avoimelle oppiva.omnia.fi-sivustolle. Täältä löydät

  • hyvien digipedagogisten käytäntöjen kuvauksia,
  • Omnian digioppimaiseman ja suositellut palvelut sekä
  • teknisiä ohjeita oppimiskäyttöön soveltuviin palveluihin.

Sivusto on tarkoitettu erityisesti Omnian opetushenkilöstölle, mutta tätä saavat hyödyntää kaikki muutkin. Aineisto on julkaistu CC BY-SA (4.0) -lisenssillä.

Uusimmat artikkelit listautuvat etusivulle tämän tervetuloviestin jälkeen. Hyödynnä myös sivuston hakua ja avainsanalistaa. Digioppimaisemasta löydät peruspalvelut eri tarkoituksiin. Voit myös kantaa oman kortesi kekoon Ehdota uutta sisältöä -lomakkeella.

Sivustoa ylläpitää InnoOmnian digitiimi. Yhteyshenkilö: Vesajoona Salonen

Oppiva Omnian uudistustyö on käynnissä ja käyttäjiltä toivotaan kommentteja rakenteeseen ja sisältöön. Uudistunut kokonaisuus on tarkoitus julkaista syyskuussa 2019.

Minä verkko-oppijana -itseopiskelukurssi Omnian Moodlessa!

Omnian Moodleen on tänään lisätty uusi kurssi: Minä verkko-oppijana. Kurssi on itseohjautuva, eli opiskelija voi itse tutustua erilaisiin asioihin, mitkä liittyvät verkkokurssilla oppimiseen. Tutustut kurssin aikana mm. verkkokeskusteluun, Collaborateen, Moodlen käyttöön ja tarvittaviin työvälineisiin.

Kurssi avautuu ensin Omnian Moodleen rekisteröityneille. Kirjaudu siis sisään ja testaa, olisiko sinusta verkko-oppijaksi! Tarvitset kirjautumisessa kurssiavaimen, joka on verkkis2019. 

Kuvakäsikirjoituksen hyötyminen

Kenelle tämä artikkeli sopii?

Tämä artikkeli sopii Opettajille, opiskelijoille, opetuksen kehittäjille ja kaikki joka halua suunnitella video.

Käytetyt pedagogiset menetelmät ja tekniikat

Kuvaile tähän minkälaiseen opetukseen ja mitä menetelmiä tässä artikkelissa käytetään. (Esimerkiksi, oppimispäiväkirjat, työssäoppimisen raportointi, kinesteettiseen opetukseen, ilmiölähtöinen opetus jne) Kuvaile artikkelin sisältö pedagogisesta näkökulmasta

Yleinen kuvaus

Kuvakäsikirjoitukset ovat yleinen tapa luoda videointi suunnittelu. Erityisesti silloin kun on monta ihmisiä prosessissa. Näin visio ei ole yhden henkilön päässä ja koko tiimi voi edettyä projekti.

Kuvakäsikirjoitus on suosittu tehdä paperilla ja kynällä joten tekniset haasteet tai nopea muutokset eivät tule viivyttää prosessi.

Jokaisen kohtaus on tarkoitettu piirtää joten on selkeä visio ja sen lisäksi, lisätä teksti, sanat, musiikki yms joka kuuluu kohtaukseen.

Toteutukset ja esimerkit

Tässä on yksi keissi missä opettajat loi kuvakäsikirjoitus ja se video joka syntyy sieltä. Sekä kuvakäsikirjoitus ja video on näkyvissä.

Kokemuksia menetelmästä

Opettajien ja opiskelijan mukaan, kuvakäsikirjoituksen tekeminen on helpottanut prosessi tosi paljon. Vaikka prosessi kestää enemmän aika kuin vain Word muistiinpanot, lopputulos on ollut paljon parempaa. Alussa oli mahdollinen kuvaile se lopputulos ja kehittää / päivittää tietty kohdat haluun mukaan.

Jos pää tiimin jäsen oli poissa, muille oli selkeä mitä jäi suorittaa sen päivänä.

Lisätietoa käytetyistä tekniikoista

Kuvakäsikirjoitus paperipohja.

Paperi ja kynä vain.

PowerPoint, OneNote tai Google Slides ja Google Drawing mahdollista säilyminen pilvessä mutta vain kun piirtäminen onnistuu helpommaksi laitteella (esim. kosketusnäyttö kuin iPad).