Uudistuva opettajuus – innokkaasti edelläkävijänä artikkelijulkaisu

Millaista on uudistuva opettajuus ja osaamisperusteinen ammatillinen koulutus tutkimusten valossa?

Mitä mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen asiantuntijat näkevät ammatillisen koulutuksen uudistuksessa?

Työelämä ja työtehtävät muuttuvat. Muutokset koskevat myös ammatillista koulutusta ja erityisesti ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja työskentelyyn liittyviä osaamistarpeita. Muuttuneessa ympäristössä opetus- ja ohjaushenkilöstön on muodostettava uusi käsitys omasta ammatillisesta identiteetistä.

Parasta osaamista -verkostohankkeessa on julkaistu Innokkaasti edelläkävijänä -artikkelijulkaisu, jossa on koottu yhteen vastauksia näihin kysymyksiin.  Artikkelikirja sisältää 14 artikkelia, jotka kaikki jäsentävät omalta osaltaan uudistuvaa identiteettiä ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaustyössä. Artikkelit on luokiteltu kolmeen eri teemaan: uudistuva opettajuus, osaamisperusteinen ammatillinen koulutus, työelämä oppimisympäristönä. Artikkelien kirjoittajat ovat kokeneita ammatillisen koulutuksen opettajia, opettajien kouluttajia, asiantuntijoita ja tutkijoita.

Opettajan uudet roolit – case study Omnian toimista opettajuuden muutoksen tukemiseksi / Outi Huvinen

Julkaisusta löytyy (s.42) Outi Huvisen kirjoittama artikkeli:  Opettajan uudet roolit – case study Omnian toimista opettajuuden muutoksen tukemiseksi. Artikkelissa tarkastellaan toimenpiteitä, joita Omniassa on tehty ammatillisen opettajuuden muutoksen tukemiseksi. Omnian toimenpiteet kohdistuivat opettajuuden määrittelyyn, muutokseen oppilaitoksesta asiantuntijaorganisaatioksi, opettajan osaamisen kehittämiseen, pedagogiseen kehittämiseen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen.Opettajuuden muutostyö aloitettiin määrittelemällä opettajan tehtävänkuva. Sen haluttiin olevan samanlainen opettajan toimesta tai toimialasta riippumatta. Opettajille määriteltiin rooleja, jotka mahdollistavat erikoistumisen ja osaamisen sy-ventämisen johonkin tiettyyn osaamisalueeseen, ja tukevat samalla organisaation muutosta oppilaitoksesta asiantuntijaorganisaatioksi. Selvitystyön tulokset tukevat käsitystä siitä, että viime kädessä ammatillisen koulutuksen uudistus tapahtuu opettajien, opiskelijoiden ja työelämän vuorovaikutuksessa.

Avainsanat: ammatillisen opettajuuden muutos, opettajan työn johtaminen, am-matillisen koulutuksen uudistus

Linkki kirjaan:  Innokkaasti edelläkävijänä! – artikkelikirja

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.