Uudistuva opettajuus

Luomassa kestävää kehitystä: millä välinein onnistun koneella?

Eroon papereista on ollut yksi teema kestävän kehityksen keskustelussa. Sisäisissä keskusteluissa asiaa on käsitelty melko paljon, mutta miten kestävän kehityksen…

Lue lisää
Luomassa kestävää kehitystä: millä välinein onnistun koneella?
Ammatillisen vastuuopettajan tukena – Ohjauksen opas

Ammatillisen vastuuopettajan tukena – Ohjauksen opas

Ohjaus Roolit Ohjaus on opettajan keskeinen työtehtävä ja Omniassa otetaankin se tosissaan. Ammatillisia opettajia varten on luotu yleiskuva rooleista ja…

Lue lisää

Gaalat ja erilaiset juhlatilaisuudet oppimisympäristöinä

Tärkeintä on oikea asenne! Omnian opiskelijoilla on jo viiden vuoden ajan ollut mahdollista osallistua erilaisiin suuriin juhlatilaisuuksiin tarjoilutehtävissä. Mm. Emma…

Lue lisää
Gaalat ja erilaiset juhlatilaisuudet oppimisympäristöinä
Tulevaisuusorientaation iloa sosiaalipsykologi-open silmin

Tulevaisuusorientaation iloa sosiaalipsykologi-open silmin

2020-luvun opettajat pohtivat nyt kilvan pedagogisia ratkaisuja, jotka innostavat opiskelijaa oppimaan ja ennen kaikkea tunnistamaan omaa jo olemassa olevaa osaamista.…

Lue lisää

Palautetieto opettajan ja arjen pedagogiikan tukena

Omniassa ollaan ottamassa käyttöön uutta palautekokonaisuutta. Palautekokonaisuuden kovassa ytimessä ovat opettajan työhön ja pedagogiseen toimintaan liittyvät palautteet. Jos historiassa palautteita…

Lue lisää
Palautetieto opettajan ja arjen pedagogiikan tukena
Työpaikkaohjaajan perehdyttäminen

Työpaikkaohjaajan perehdyttäminen

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on huolehtia, että työpaikkaohjaaja saa riittävän perehdytyksen tehtäväänsä. Työelämä odottaa oppilaitokselta ja opettajalta yhtenäisiä työelämässä oppimisen ohjauksen…

Lue lisää

Kiltatoiminta Omniassa

Mikä Kiltatoiminta? Kiltatoiminnassa pääset Tekemään alasi asiakas- ja projektitöitä Oppimaan yrittäjyyteen liittyviä taitoja Kehittämään tiimityöskentelytaitojasi ja oppimaan toisilta Harjoittelemaan digitaalisia…

Lue lisää
Kiltatoiminta Omniassa
Luotsiopettajuus Omniassa

Luotsiopettajuus Omniassa

Luotsiopettajuus (Parasta osaamista -verkoshanke) Työelämän ja ammatillisen koulutuksen muutokset edellyttävät koulutuksen järjestäjiltä toimivia malleja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja laadukkaan…

Lue lisää

Kielitietoinen opetus -opas opettajalle

Joskus tulee eteen tilanne, jossa ei ole varma ovatko opiskelijat ymmärtäneet ohjeistuksen. Voi myös olla hetkellisesti tilanteita, joissa opiskelijan kielitaito…

Lue lisää
Kielitietoinen opetus -opas opettajalle
Uudistuva opettajuus – innokkaasti edelläkävijänä artikkelijulkaisu

Uudistuva opettajuus – innokkaasti edelläkävijänä artikkelijulkaisu

Millaista on uudistuva opettajuus ja osaamisperusteinen ammatillinen koulutus tutkimusten valossa? Mitä mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen asiantuntijat näkevät ammatillisen koulutuksen uudistuksessa? Työelämä…

Lue lisää

Pedagogisia suuntauksia: laajenna menetelmien työkalupakkia

Mihin tarvitsen pedagogisia suuntauksia? Oma pedagoginen näkemykseni pohjautuu erilaisten pedagogisten koulukuntien ajattelun, taustalla olevia oppimiskäsitysten ja teoreettisia lähtökohtien tuntemiseen. Kykenen…

Lue lisää
Pedagogisia suuntauksia: laajenna menetelmien työkalupakkia
Osaamisperusteisuus tukee yksilöllistä oppimista

Osaamisperusteisuus tukee yksilöllistä oppimista

Osaamisperusteisuudessa on oleellista, että opiskelijoiden yksilölliset opintopolut saadaan toteutumaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Koulutuksen järjestäjä voi toteuttaa opetusta eri tavoin mahdollistaakseen…

Lue lisää

Uudistuva opettajuus

Uudistuva opettajuus vie opettajia kohti jaettua asiantuntijuutta ja tiimityöskentelyä. Jaettua asiantuntijuutta voisi kuvata seuraavasti: "Mitä enemmän annan itse, sitä enemmän…

Lue lisää
Uudistuva opettajuus
Yksilöllisillä opintopoluilla joustavuutta opiskeluun

Yksilöllisillä opintopoluilla joustavuutta opiskeluun

Oppimisen ohjauksen suunnittelun tulee lähteä opiskelijan oppimisen näkökulmasta. Oppimisympäristö ja ohjausmenetelmät valitaan siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin työelämävalmiuksien ja…

Lue lisää