Verkkokurssin suunnittelu ja toteutus Omnian pedagogisen mallin mukaisesti – Case Liiketoiminta

pedagogisen käsikirjotuksen sisältö

Aloitimme Liiketoiminnan perustutkinnon Työyhteisössä toimiminen tutkinnon osan verkkototeutuksen suunnittelun noudattamalla Omnian verkkokurssin tuottamisen prosessia, joka on kuvattu alla olevassa kuvassa. 

Tarve lähti liikkeelle Liiketoiminnan koulutustarjonnan suunnitteluprosessista, joka pohjautui Omnian linjauksiin verkkotarjonnan lisäämisestä.  Päätöksen tuotannosta teki Liiketoiminnan koulutuspäällikkö yhdessä toimialarehtorin kanssa.   

Aloituskokouksessa olivat mukana koulutuspäällikkö, pedagoginen päällikkö sekä alustava tuottajatiimi. Aloituskokouksessa käytiin läpi mm. aikatauluun ja resursointiin liittyviä kysymyksiä sekä nimettiin tuotantotiimiin ja sparraajiin lisää jäseniä. Kevään pandemiatilanteen tuoman lisätyön johdosta aikataulua ei tehty liian kireäksi, vaan tavoitteena oli, että toteutus ja pilotointi olisi valmis joulukuussa 2021. 

Tämän jälkeen aloitettiin pedagogisen käsikirjoituksen laatiminen.  Pedagoginen käsikirjoitus toimii raamina verkkokurssin tuotannolle. Tässä vaiheessa päädyimme kurssin luonteesta johtuen pedagogiseen malliin, jossa tarkoituksena oli aktivoida opiskelijoiden verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Myös opettajan läsnäolo kurssilla mietittiin huolella. Kurssi sisältää 3 aikaan sidottua ryhmätapaamista verkossa sekä 2 – 3 henkilökohtaista ohjaustapaamista kurssia opettavan opettajan kanssa.  

pedagogisen käsikirjotuksen sisältö

Pedagogisen käsikirjoituksen sisältö

Käsikirjoituksen sparrauksessa olivat mukana keväällä 2021 digiopettaja sekä pedagoginen päällikkö. Palaverissa katselmoimme yhdessä, että kaikki käsikirjoituksen kohdat olivat riittävän huolellisesti mietittyjä. 

Tämän jälkeen päätimme testata Omniassa uunituoretta työkalua, kurssisuunnitelmarunkoa. Kurssisuunnitelmarunko on tarkempi kuvaus verkkokurssin sisällöstä. Sinne suunnitellaan kurssin jokainen osio, osioiden ydinasiat, sisällöt sekä aktiviteetit ja tehtävät.  Totesimme, että kurssisuunnitelmarunko toimi erinomaisena työvälineenä suunnitella kurssin sisältöjä aivan aktiviteettitasolle saakka ennen kuin ensimmäistäkään aktiviteettia oli luotu Moodle alustalle.  Työvälineen avulla kykenimme jo alusta lähtien huomioimaan eri aktiviteettien yhteydet kurssin muihin osioihin sekä pedagogisessa käsikirjoituksessa kirjatut tavoitteet. Myöhemmässä vaiheessa kyseinen kurssisuunnitelmarunko toimi myös paikkana, johon kirjattiin Moodleen toteutetut aktiviteetit.  

Seuraavaksi esittelimme kurssisuunnitelmarungon sparraajille, joka oli koottu muutamasta samaa aihetta opettavasta Liiketoiminnan opettajastaTilaisuus oli vapaamuotoinen ideointitilaisuus, jossa tavoitteena oli laajentaa tuotantotiimin näkökulmia. 

Varsinainen sisällöntuotanto Moodleen käynnistyi syksyllä 2021. Koska kurssisuunnitelmarunko oli tehty huolellisesti, ei aktiviteettien teko Moodle alustalle ollut enää valtavan iso ponnistus. Toki kurssisuunnitelmarunkoa täydennettiin koko ajan samalla sisällöntuotantoprosessin kuluessa. 

Nyt lokakuussa 2021 olemme pilotointivaiheessa. Verkkokurssia pilotoi joukko liiketoiminnan opiskelijoita, joilta toivomme saavamme runsaasti palautetta, jotta voimme jatkokehittää verkkokurssia sekä korjata mahdolliset puutteet saadun palautteen perusteella. Kurssi julkaistaan käyttöön tammikuussa 2022. 

Lisää tämän verkkokurssituotannon kokemuksista voi kysyä tuotantotiimin jäseniltä Marja-Leena Lakkalalta ja Anu Peräsalolta sekä Saul Lehtoselta.

Kirjoittaja: Marja-Leena Lakkala

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.