Videopalaute

Verkkototeutusten arviointi ja palaute

Verkkototeutusten arviointi ja palaute täytyy myös suunnitella ja vaiheistaa etukäteen koko verkkototeutuksen ajalle. Arvioinnin kautta opiskelija saa tietää, kuinka hyvin hän pääsi asetettuihin tavoitteisiin. Arviointiasteikko voi olla joko numeraalinen tai muu sanallinen asteikko, esim. hyväksytty/täydennettävä. On tärkeää, että arviointikriteerit on avattu selkeästi opiskelijoille.

Palaute puolestaan ohjaa opiskelijaa sanallisesti. Opiskelijaa ohjataan tehtävänpalautuksissa: mikä oli hyvää, missä voisi vielä kehittyä, missä asioissa osaamista voi vielä syventää, miten opiskelija toimi verkkototeutuksessa. Opiskelijan toimintaan liittyvät mm. se, miten aktiivisesti opiskelija osallistui, palauttiko hän tehtävät ajoissa jne. Palaute on hyvä olla konkreettista; pelkkä ”hyvin vastattu” tai ”ok” ei ohjaa opiskelijaa eteenpäin. Hyvin mietitty palaute on opiskelijalle todella hyvä motivointikeino. Yleensä hyvät kurssipalautteet korreloivat suoraan sen kanssa, mitä enemmän ja monipuolisemmin opiskelijat ovat saaneet palautetta.

Verkkototeutuksen palautteenanto kannattaa kuitenkin suunnitella niin, että työmäärä itsellesi opettajana pysyy kohtuullisena. Jos lähdet antamaan henkilökohtaista palautetta jokaisesta oppimistehtävästä jokaiselle opiskelijalle, kuormitus käy liian suureksi. Henkilökohtainen palaute on kaikkein motivoivinta opiskelijalle ja ohjaa eniten, mutta mieti, voisitko antaa esim. kokoavan henkilökohtaisen palautteen toteutuksen lopussa. Toinen vaihtoehto on antaa henkilökohtainen palaute niistä oppimistehtävistä, joissa painoarvo on suurin. Henkilökohtainen palaute voi olla kirjallinen, videona toteutettu tai joissakin tapauksissa myös kasvotusten tapahtuva.

Verkossa kannattaa vaihdella arviointi- ja palautetapaa itsearvioinnista vertaisarviointiin ja opettajan antamaan palautteeseen ja arviointiin. Lisäksi näitä arviointi- ja palautemuotoja voi toteuttaa henkilökohtaisella, pari- tai ryhmätasolla. Tämä vähentää opettajan kuormitusta. Ryhmät voivat arvioida toisiaan esim. kirjallisesti tai verkkotapaamisessa. Jos verkkototeutukseen liittyy vertaisarviointia, kannattaa etukäteen miettiä ohjauskeinot sen varmistamiseksi, että kaikki palautukset tulevat ajoissa. Muita arviointitapoja voi olla esim. tentit (ryhmä- tai yksilötentti), kyselyt, keskustelut, henkilökohtainen oppimispäiväkirja koko verkkototeutuksen ajalta ohjaavin kysymyksin.

Hyvä palautemuoto on myös videopalaute, josta esimerkki alempana. Mieti, voisitko hyödyntää sitä omissa verkkototeutuksissasi. Sen etuna on ajasta ja paikasta riippumattomuus, henkilökohtaisuus ja se, että saat nopeasti käytyä läpi asioita lyhyemmässä ajassa verrattuna kirjalliseen palautteeseen.

Videopalaute pdf

Lähteet:

Jasu-Kuusisto, K. & Mattila, H. 2007. Oppimistehtävä verkko-opetuksessa. SAMK.
Suominen, R. & Nurmela, S. 2011. Verkko-opettaja. WSOYpro.
Timonen, P. 2018. Toimiva webinaari. Humak.

Satu Asikainen
KTM, Tradenomi, Amo, verkkopeda-intoilija
satu.asikainen@gmail.com
040 900 8157

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.