Microsoft Word – luotettava kumppani opetukseen

Kenelle tämä artikkeli sopii?

Tämä artikkeli on suunnattu opettajille ja kouluttajille antamaan virikkeitä Microsoft Wordin käyttöön opetuksen ja työskentelyn tukena.

Yleistä

Microsoft Word on ehkä yleisin toimisto-ohjelma opetuksen tukena. Käyttöä on niin perinteisessä opetuksessa, verkko-opetuksessa kuin joustavan ja muun tyyppisen opiskelun luotettavan perustyökaluna. Tässä artikkelissa on annettu ideoita ja mahdollisia käyttötapoja Microsoft Wordin käyttöön. Nämä ohjeet on toki mahdollista soveltaa mihin tahansa tekstinkäsittelyohjelmaan.

Microsoft Word ryhmää opettaessa

Microsoft Word on toimiva työkalu perinteisessä tai luovemmassa ryhmässä tapahtuvaan oppimiseen. Koska nykyään Microsoft Word toimii pääosin pilvipalveluita hyödyntäen ja sitä voi käyttää nettiselaimen kautta, se on luonut aivan uudenlaisen mahdollisuuden käyttää Word-ohjelmaa ryhmätyöskentelyyn.

Yhdessä muokattava dokumentti on mainio tapa opiskelijoiden työskennellä samaan aikaan saman dokumentin kanssa. Jokainen opiskelija voi avata dokumentin laitteeltaan ja vaikuttaa sisältöön. Ennen tuttu näky oli, että opiskelijat istuvat saman koneen ääressä, mutta tehokkaammaksi tavaksi on osoittautunut, että jokainen on omalla koneellaa ja keskustelevat keskenään, mutta työskentelevät omilla koneillaan. Tämä tehostaa opiskelijoiden tiedonhakua ja antaa paremman kuvan ja mahdollisuuden kaikkien osallisuudesta. Lisäksi jaettu dokumentti mahdollistaa opettajan tarkastella dokumenttia samanaikaisesti omalta koneeltaan.

Toinen mainio hyödyntämistapa on käyttää esimerkiksi Microsoft Teamssin kaltaista järjestelmää ja etenkin Teams Class puolella jakaa dokumentteja tai tehtäviä Tehtävien avulla. Tällöin jokainen opiskelija saa automaattisesti oman kopionsa tehtävästä tai dokumentista ja opettajan on helppo seurata kunkin etenemistä. Tämä helpottaa esimerkiksi yleisten dokumenttien liika tulostamista ja toisaalta varmistaa, että esimerkiksi äidinkielen tunnilla halutut dokumentit ovat varmasti tallessa ja löydettävissä. Microsoft Word toimii saumattomasti yhteen Microsoft Teamssin kanssa.

Yksi tapa käyttää ryhmässä Word-ohjelmaa on käyttää sitä muistikirjana. Opiskelijat kirjoittavat laitteillaan muistiinpanot suoraan sinne ja voivat ottaa sinne kuvia. Tämä nopeuttaa muistiinpanojen tekemistä ja luo lisää aikaa tärkeille pedagogisille keskuteluille ja ryhmäaktiviteettien toteuttamiseen. Esimerkiksi ryhmätöissä opiskelijat voivat kirjata huomionsa tabletille suoraan Wordiin.

Uudet ominaisuudet Word-ohjelmassa ovat sanelu ja ääneenluku-ohjelma. Nämä ovat ryhmäopetuksessa varsin tärkeitä ominaisuuksia, kun puhutaan yksilöllistämisestä ja keinoista auttaa luki- ja kirjoitusvaikeuksien kanssa. Sanelu toimii kohtuullisesti suomenkielellä, mutta ääneen luku toimii nykyään aivan mainiosti. Nämä ominaisuudet lisäävät tehtävien saavutettavuuden aivan uudelle tasolle.

Microsoft Word mahdollistaa nykyään monimedia sisältöisen dokumentin, jolloin jaettaessa Word sopivalla alustalla, kuten Teams on sellainen, saavutetaan interaktiivisia ja motivoivia tehtäviä opiskelijoille.

Microsoft Word verkkopedagogiikassa

Verkko-opiskelussa Microsoft Word on osoittautunut luotettavaksi ja monipuoliseksi työkaluksi. Koska suurin osa tehtävistä opettajilla on edelleen Word, PDF tai PowerPoint pohjaisia, niin on luonnollista, että näiden ohjelmien ominaisuuksia on hyvä hyödyntää myös verkossa.

Microsoft Wordin sanelu- ja ääneen luku -työkalut ovat olennainen osa verkkomateriaalin ja verkkotehtävien saavutettavuutta verkko-opetuksessa. Näiden avulla opiskelija saa mahdollisuuden rauhassa työskennellä monikanavaisesti tehtävien parissa. Lisäksi ne luovat kaivattua vuorovaikutteisuutta.

Word dokumentti taipuu hyvin monipuoliseksi verkkotehtäväksi, jota sopivalla alustassa jaettaessa voi muokata suoraan omana kopiona. Tämä mahdollistaa kokonaisten tehtävä kokonaisuuksien rakentamisen samaan dokumenttiin sisältäen videot, linkit ja tehtävien palautusalueet. Tämä on mahdollista esimerkiksi Microsoft Teams Education/Class ryhmissä. Opettaja pystyy luottamaan siihen, kun tehtävä on luotu, jokaisella opiskelijalla on oma kopionsa tehtävistä ja opettajalla on pääsy tarkastelemaan opiskelijan etenemistä, kun kaikki suoritukset tehdään samaan dokumenttiin. Tämä ominaisuus aivan ehdoton nykyaikaisen verkko-opetuksen toteuttamiseksi.

Wordin käytettävyys mobiilialustoilla on parantunut huomattavasti viime vuosina, jolloin mobiilisovelluksilla on helppo liittää kuva suoraan käyttämällä mobiili sovellusta. Tämä nopeuttaa käyttämistä paljon ja luo aivan uusia mahdollisuuksia opiskelijoille tallentaa opintoretkiltä muistiinpanoja ja havaintoja suoraan Word-dokumenttiin. Tämä on yksi mahdollisuus sille, että ei tarvitse käyttää ulkopuolista sovellusta kuten Instagram tai vastaavat.

Verkko-opiskelussa myös Wordin iso etu on se, että se tallentaa muokkaushistorian. Näin ollen opettajan voi jäljittää ja todentaa opiskelijan työskentely, joka tapahtuisi perinteisessä opetuksessa luokkahuoneseurantana.

Verkko-opetusta ajatellen Microsoft Wordin suuri etu on myös se, että siihe voidaan liittää suoraan verkkomateriaaleja Microsoftin lisäosan "education resources" avulla. Valmiita moduuleja voidaan liittää suoraan osaksi dokumenttia ja opiskelija saa tehtävän suoraan ja välittömästi avatessaa dokumentin. Tämä on joissain tapauksissa aivan loistava työkalu verkko-opetukseen materiaalien ja teorioiden selventämiseen ja opettamiseen.

Videoiden upottamin Wordiin luo aivan uuden tavan tuoda materiaali opiskelijan saavutettavaksi. Tekstidokumenttia ei tulekaan nykyäaikana varsinkaan verkko-opetuksessa nähdä tulostettavana dokumenttina, vaan perustyöskentelyohjelmana, joka mahdollistaa yksinkertaisen teksti ja mediapohjaisen työskentelyn ja ei vaadi mitään suuria käyttötaitoja ohjelmistotasolla. Tavallaan tällä halutaan pysyä työskentelyssä rajatussa, mutta avoimessa ympäristössä, johon voi lisätä monipuolista sisältöä. Useimmiten haaste soveltamissa onkin, että opettajina emme näe niitä mahdollisuuksia mitä tämä perustyökalu mahdollistaa.

Tekninen tuki ja ohjeet

Tietoa ja tukea Omniassa saat

Omnian HelpDeskistä

tai suoraan palveluntarjoalta eli

Microsoft -tukisivusto (suomeksi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.